#
#

Aušra Plytninkaitė


Kiekvienas vaikas auga ir pražysta kaip gėlytė. Jis neišmano kaip tą daryti „teisingai“, todėl daro be jokių regimų pastangų. Jis nesistengia geriau atrodyti arba būti į ką nors panašus. Vaikas nežino kaip jis veikia tuos dalykus, kurių mes neįstengiam nuveikti, nes „žinome“ kaip. Pasirodo mūsų žinojimas – tai tik prisiartinimas prie durų už kurių slypi tikroji tiesa. Mes, dideli žmonės, panašūs į nudžiūvusias dirbtines gėles, mes stengiamės būti panašūs į vieną ar kitą žydėjimo standartą, bet mums nieko neišeina, nes jei žibuoklė pabandys pražysti rože, tai bus liga. Esu mokytoja, nes noriu būti kuo arčiau tų, kurie nesistengia būti panašūs į jokį standartą.

Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti – yra pasakęs garsus prancūzų rašytojas A. de Sent Egziuperi. Mokėjimas kitaip pažvelgti į kylančias problemas, gebėjimas matyti tai, ko nemato kiti, kūrybiškas mąstymas ypač reikalingas šiandienos jauniems žmonėms. Kūrybiškas mokymas(is) svarbus, nes būtent jo dėka yra ugdomi mokinių kūrybiniai gebėjimai ir kūrybingai asmenybei reikalingos savybės. Kūrybiškai mokomi vaikai geba taikyti įvairius problemų sprendimo metodus,   mokytojai skatinami kurti kūrybinei veiklai palankias aplinkas.


DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.