#
#

Lazdijų rajono savivaldybės Kučiūnų pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  http://kuciunai.xz.lt/Mūsų mokykla yra nedidelė, todėl tarp mokyklos bendruomenės narių yra pakankamai glaudus ryšys. Pagal galimybes tėvai dalyvauja visuose mokyklos renginiuose, noriai įsijungia į projektinę veiklą. Mokykloje yra susibūręs stiprus mokinių choras, kurio nariai dalyvauja įvairiuose mokyklos, kaimo bendruomenės bei rajono renginiuose, su koncertine programa vyksta į kaimyninės Lenkijos mokyklas. Jaunieji mokyklos choristai gieda ir bažnytiniame chore.

Mokiniai noriai dalyvauja visuose kultūriniuose renginiuose, geba savarankiškai sukurti scenarijus, vesti renginius. Prie organizuojamų renginių prisideda klasių vadovai, mokytojai, mokinių tėvai, vietos bendruomenė (laisvalaikio salės vedėja, klebonas, bendruomenės pirmininkas).
Turime nemažai meniškų mokinių (dainuojančių, piešiančių, grojančių). Mūsų mokyklos mokiniai domisi ir etnine kultūra ( renka medžiagą apie krašto istoriją, vietovardžius, kryžius, gretimame kaime gyvenančius sentikius), dalyvauja Užgavėnių, Joninių, Rudenėlio ir amatų šventėse, organizuojamose Velykų bei Kūčių vakarienės popietėse, kur prisimenamos ir atgaivinamos senolių tradicijos. Mokiniams tai labai įdomu ir reikšminga.
Kučiūnų pagrindinė: „Erdvė ir santykiai: kuriu ir mokausi grupėje“
 
Daugiau
 
Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos projektas „Mano pasaulis“
 
Daugiau
 
Lazdijų rajono Kučiūnų pagrindinės mokyklos projektas „Kūrybinių idėjų video duomenų bazė: mokytojas mokytojui"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.