#
#

Molėtų pradinė mokykla

Interneto svetainė:  www.pradine.moletai.lm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos, kūrybingas, savo darbe taikantis inovacijas, nebijantis eksperimentuoti pedagogų kolektyvas. Dauguma mokytojų pamokose naudoja „ŠOK“ serijos mokymo priemones, 4 mokytojai  naudoja tematiškai integruotą vadovėlį „Vaivorykštė“. Įdiegtas elektroninis dienynas TAMO. Viena iš stipriųjų mokyklos pusių – meninis vaikų ugdymas: mokytojams bendradarbiaujant  kiekvienais mokslo metais sukuriamas naujas miuziklas, kurio programoje dalyvauja apie 60-70 šokančių, vaidinančių ir dainuojančių 1-4 klasių mokinių, aktyviai į pasiruošimą įsijungia ir jų tėvai; septynios  klasės iškovojo „Dainuojančios klasės“ vardus. Turime  geros patirties ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių, organizuojant socialinio pedagogo pagalbą vaikams. Gerai įvaldę informacinių technologijų taikymą,  modernizuojame ir tobuliname ugdymo procesą, kad jis būtų patrauklesnis mokiniams, keltų mokymosi motyvaciją, geriau tenkintų individualius ugdymo(si) poreikius.   Mokytojai aktyviai  dalyvauja metodinėje veikloje: dalijasi patirtimi, veda atviras pamokas savo rajono ir kitų miestų  mokyklų pradinių klasių mokytojams. Mokykloje praktiką atlieka būsimieji pradinio ugdymo ir socialiniai pedagogai. Įvairiose mokyklos erdvėse  mokinių sukurti darbeliai kuria svetingą mokyklos aplinką, formuoja mokyklos kultūrą;  įvairūs renginiai, edukacinės ir pažintinės išvykos, mokinių kūrybiniai darbai, bendradarbiavimas su tėvais ir kitos veiklos turi didelį poveikį siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, formuojant mokyklos bendruomenę, ugdant iniciatyvų, kūrybišką, mokantį problemas spręsti ateities žmogų. Esame nusiteikę dalyvauti šiame projekte, turime norą kryptingai keistis,  į bendrąjį ugdymo procesą integruoti eksperimentus, kūrybiškus ugdymo metodus – daryti mokymąsi patrauklesnį. Tikimės, kad dalyvavimas projekte įtrauks ir mokinius, ir mokytojus į kūrybišką veiklą, mokiniai, namuose pasakodami apie kitokią patirtį mokykloje, žadins tėvų norą domėtis vaikų ugdymu – vyks kaita mokyklos bendruomenėje.   


Molėtų pradinės mokyklos projektas „Žodis - tiltas į išraiškingos kalbos pasaulį"
 
Daugiau
 
Molėtų pradinės mokyklos projektas „Pradimudų salos“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.