#
#

Pakruojo r. savivaldybės administracijos Balsių pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  www.balsiupm.pakruojis.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais

Mokykloje mokosi 180 mokinių, dirba 23 pedagogai.

Moksleiviams sudarytos galimybės rinktis: kasmet siūloma apie 20 pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių bei apie 16-18 neformaliojo ugdymo programų. 

Mokiniams, patiriantiems ugdymosi sunkumų, pagalbą teikia mokytojo padėjėja ir 2 specialiosios pedagogės - logopedės. Mokykloje dirba socialinė pedagogė.

 Mokiniai kasmet dalyvauja dalykų rajoninėse olimpiadose, tarptautiniame  projekte „E-Competition“, vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“, „Kalbų kengūros“ projekte, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, informatikos ir informacinių technologijų konkurse „Bebras“ bei kituose konkursuose, sportinėse varžybose.

Mokytojai aktyviai kelia kvalifikaciją, dalyvauja respublikoje ir rajone organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Kasmet mokykloje vyksta 2-3 seminarai visam mokytojų kolektyvui. 

 Mokykloje veikia mokinių seniūnų taryba, kurią sudaro 5-10 klasių seniūnai ir jų pavaduotojai. Tarybos veiklos sritys:  atstovavimas moksleivių interesams,  pagalba organizuojant moksleivių popamokinę veiklą, pilietiškumo akcijų ir kt. veiklos organizavimas.

Be įprastų kiekvienai mokyklai tradicijų mus ypatingai džiugina: Savivaldos diena, Draugų diena, Mokyklos diena, Juozuko mugė, Atminimo siena, „žvaigždžių“ ir „žvaigždučių“ pagerbimas, laikraštuko „O ką?“ bei jo priedo „Skaitiniai tėvams“ leidimas, „Metų knygos“ leidyba, mokytojų dalyvavimas įvairioje veikloje kartu su mokiniais.

       Įdomi ir prasminga popamokinė veikla. Mokiniai mielai lanko įvairius neformaliojo ugdymo užsiėmimus. Štai kodėl:
- mūsų sportininkai - daugelio rajono varžybų prizininkai ir nugalėtojai;
- šaškininkai ir šachmatininkai geriausi rajone, yra ne kartą dalyvavę respublikinėse varžybose;
- įsimintini mūsų švenčių scenarijai;
- mokinių darbai puošia mokyklą kasdien, o salę - švenčių metu;
- sukurtos jau dvi filmo apie Petriuko dieną mokykloje dalys;
- kasmet keliaujame po Lietuvą.

Mokykla išsiskiria ryšiais su kitomis ugdymo įstaigomis. Bendradarbiaujame su septyniomis mokyklomis: Kriukų pagr. (Joniškio r.), Žibartonių pagr. (Panevėžio r.), Ullervad šešiamete (Švedija), Vecsaulės, Ozolainės, Jaunsaulės pagr. (Latvija), Rozalimo vid. mokyklomis. Mus vienija: bendri mokytojų ir moksleivių reginiai; nvasaros stovyklos; „Sniego gniūžtės“ klubas; švedų parama.

Pakruojo r. savivaldybės administracijos Balsių pagrindinės mokyklos projektas „ Literatūros ir kino sintezėje ieškome savęs“
 
Daugiau
 
Pakruojo r. savivaldybės administracijos Balsių pagrindinės mokyklos projektas „Fizika ir dailė pro objektyvo langą“
 
Daugiau
 
Pakruojo r. savivaldybės administracijos Balsių pagrindinės mokyklos projektas „Mokytojų klasė“
 
Daugiau
 
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos projektas „Šiltesni santykiai – jaukesnė klasė“: klasės-skaityklos interjero kūrimas vienijant klasę
 
Daugiau
 
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos projektas „Kaip aš pamačiau save“
 
Daugiau
 
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos projektas „Skaitau = suprantu“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.