#
#

Plungės r. Alsėdžių vidurinė mokykla

Interneto svetainė:  http://www.alsedziai.plunge.lm.lt/Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla - pirmoji bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, įvedusi gynybinio – pilietinio ugdymo pakraipą realinio ir humanitarinio profilio vidurinės mokyklos klasė.

Šiuo metu Gynybinį – pilietinį ugdymą renkasi ne tik Alsėdžių miestelio moksleiviai, bet atvyksta mokinių iš Telšių, Plungės, Mažeikių, Salantų, Klaipėdos, Palangos ir kitų miestų bei rajonų. Dauguma jų gyvena mokyklos bendrabutyje.

Gynybinio – pilietinio ugdymo idėja  skirta suteikti galimybę įgyti išsilavinimą socialinės rizikos grupės vaikams, sudaryti sąlygas rinktis ir keisti mokomuosius dalykus, pakraipas, profilius. Atgaivinti pilietiškumo, tautiškumo ugdymą, ugdyti fizinį ir psichologinį pasirengimą, drąsą, ištvermę, drausmę, pareigingumą. Gynybinio pilietinio ugdymo programa parengta pagal jaunųjų šaulių rengimo programą. Šios programos pagrindu parengta gynybinio – pilietinio ugdymo programa įvesta kaip pasirenkamasis dalykas nuo devintos iki dvyliktos klasės ir integruota į daugelį mokomųjų dalykų – kūno kultūrą, istoriją, lietuvių kalbą, etiką, muziką, politologiją, fiziką. Mokykloje vykdomas kryptingas pilietiškumo ugdymas ir papildomo ugdymo veikloje. Daug valandų skiriama muzikai, sportui, choreografijai.

Mokykla turi bendrabutį, veikia mokyklos vaikų dienos centras. Čia sėkmingai sprendžiamos socialinės vaikų problemos,  yra dušai, skalbykla, virtuvė.

Mokiniai ugdomi pagal griežtą dienotvarkę, didelis dėmesys skiriamas mokinių fiziniam aktyvumui. Kasdien vyksta užsiėmimai sporto ir treniruoklių salėse, vedama rytinė mankšta, rytiniai ir vakariniai patikrinimai.

Mokykloje dirba 45 mokytojai, jų tarpe 15 – vyrų. Dirba visi specialistai. Aukšti akademiniai pasiekimai be korepetitorių pagalbos.  Labai aukšti  rezultatai olimpiadose.  Šiais mokslo metais rajoninėse olimpiadose užimta 11  prizinių vietų, o 4 mokiniai tapo nugalėtojais. 5 mokiniai siunčiami į respublikines olimpiadas, šiemet net 2 mokyklos 9 klasės mokiniai dalyvavo tarptautinėje matematikų stovykloje „Kengūra – 2013“ Lenkijoje.

Gabūs ir darbštūs mokiniai sėkmingai laiko valstybinius egzaminus, pasiekdami  aukščiausių rezultatų.

Mokykloje veikia Platelių meno mokyklos skyrius. Joje mokoma šių ugdymo programų: dainavimo, pučiamųjų, akordeono, fortepijono ir dailės.

Muzikos mokytojas sėkmingai vadovauja gitaristų ansambliui, merginų vokaliniam ansambliui, mažųjų chorui.  Labiausiai mėgstamas vyresniųjų vaikinų (jame dalyvauja ir  4 jaunieji mokytojai) pilietinės dainos ansamblis.

Mokykla aktyviai dalyvauja pačiuose įvairiausiuose konkursuose, vykdo respublikinius ir tarptautinius projektus.2013 metų vasarą mokyklos iniciatyva buvo surengta stovykla „keliaujančios architektūros dirbtuvės“ kurių metu buvo originaliai atnaujintos vaikų poilsio erdvės mokyklos teritorijoje..Plungės r. Alsėdžių vidurinės mokyklos projektas „AVG: Alsėdžių verslo guru“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.