#
#

Plungės technologijų ir verslo mokykla

Interneto svetainė:  http://www.plungestvm.lt/Plungės technologijų ir verslo  mokykla įkurta 1987 m. 2012 metais mokykla minėjo 25-erių metų jubiliejų ir išledo 24-ąją absolventų laidą. Nuo mokyklos įkūrimo ją baigė daugiau kaip 5700 mokinių.

Šiuo metu 23 grupėse mokosi 565 mokiniai pagal šias profesinio mokymo programas: technikos priežiūros verslo darbuotojo, automobilių mechaniko, maisto pramonės darbuotojo, apdailininko (statybininko),  padavėjo ir barmeno, virėjo, kompiuterinės įrangos derintojo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, statybos verslo paslaugų teikėjo, sekretoriaus.

Mokiniai mokosi trejus metus, per dvejus metus baigia vidurinio ugdymo programą (11-12 kl.) ir įgyja brandos atestatą, o dar po metų, įvertinus įgytas kompetencijas, gauna kompetencijų vertinimo ir kvalifikacijos pažymėjimus.

Mūsų mokykla – tai mokanti ir besimokanti, atvira įvairių gebėjimų mokiniams, bendradarbiaujanti, įgyvendinanti šalies ir tarptautinius projektus, patraukli ir prieinama rajono visuomenei ugdymo ir neformalaus švietimo veikla.

2007 metais sėkmingai akredituota vidurinio ugdymo programa. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą svarbiausias veiklos tikslas – kurti patrauklaus gimnazijos skyriaus įvaizdį, tobulinti ugdymo proceso kokybę, individualizuojant ir diferencijuojant darbą pamokoje, vertinant ir įsivertinant, ugdyti kūrybiškumą ir siekti kiekvieno mokinio sėkmės.

Plungės technologijų ir verslo mokykloje projektinė veikla-viena iš svarbiausių sričių šalia profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo. Mokytojai aktyviai rengia ugdymo ilgalaikius ir trumpalaikius projektus, taip pat aktyviai įsijungia ir į tarptautinių projektų veiklą. Įgyvendinant tarptautinius Comenius ir Leonardo da Vinci programų projektus mokiniai ir mokytojai turi galimybę stažuotis įvairiose ES valstybėse, tobulinti savo dalykines ir bendrąsiais kompetencijas.

Plungės technologijų ir verslo mokykla turi didžiulį siekį - būti viena moderniausių Žemaitijos regiono profesinio mokymo įstaigų. Mokykla yra atvira pokyčiams, bendraujanti bei bendradarbiaujanti, todėl aktyvi įvairių lygių projektinė veikla leidžia mokyklai judėti vizijos link.Plungės technologijų ir verslo mokyklos projektas „Versus“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.