#
#

Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

Interneto svetainė:  www.msiksnys.radviliskis.lm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla yra viena iš mažiausių rajono vidurinių mokyklų. Du trečdaliai mokinių mokytis atvyksta iš aplinkinių kaimų. 

Mokykla pavadinta žymaus pedagogo, rašytojo, kultūros veikėjo Marcelino Šikšnio vardu (1990 m.). 2011 metų rudenį mokyklos bendruomenė paminėjo vidurinės mokyklos 60 metų sukaktį. 
Iki rajono centro yra 22 km, tačiau tik keletas mokinių lanko Radviliškio muzikos bei sporto mokyklas. Mokykla ugdomąją veiklą vysto įvairiomis kryptimis. Veikia sporto, šokių, estrados mėgėjų ir kiti (iš viso 20) būreliai. Mokykloje dažnai vyksta konkursai, viktorinos, koncertai, kuriuose mokiniai gali išreikšti save. Svariausi rezultatai pasiekti įvairių dalykų  rajono olimpiadose ir konkursuose, sporto ir meno srityse. Kasmet mokykloje organizuojame pradinių klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursai zonos mokyklų mokiniams, vyksta folklorinių šokių varžytuvės. Respublikinėse folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė“ penkerius metus iš eilės mūsų šokėjai yra tarp geriausiųjų. 

Mokykla apsirūpinusi šiuolaikinėmis technologijomis bei kita įranga, nes dalyvauja nacionalinės bendrojo lavinimo mokyklų tobulinimo programos plius (MTPplius) projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ ir „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Tai leidžia gerinti švietimo kokybę, kurti kuo palankesnes bendrojo lavinimo ugdymo(si) sąlygas.

Dalyvaujame Tolerantiško jaunimo asociacijos projekte „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“, pradinių klasių mokiniai dalyvauja Paramos vaikams centro vykdomoje programoje „Antras žingsnis“.  

Mokykloje veikia Seniūnų taryba, kuri sprendžia mokinių laisvalaikio ir kitas problemas. Mokyklos administracija, mokytojai visuomet skatina mokinių iniciatyvą, gerus darbus. 
Mokykla bendradarbiauja su kaimų bendruomenėmis, bažnyčia. Organizuojami įvairūs projektai, padedame vieni kitiems sprendžiant įvairias problemas, dalyvaujame šventėse, akcijose.

Mokykloje dirba darnus pedagogų kolektyvas, atviras naujovėms ir pokyčiams. Mokyklos bendruomenė siekia ugdyti savarankiškus, motyvuotus, kūrybiškus jaunuolius.

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos projektas „Tirpstančios ribos“
 
Daugiau
 
Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos projektas „Ketvirtokai pasakų kūrėjai“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.