#
#

Raseinių rajono Nemakščių Mažvydo vidurinės mokyklos projektas „(Ne)tikros pamokos: „kalb tievą i senelę“

Mokykla: Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla

Kūrybos agentas:  Daiva Nazarovienė

Kuriantis praktikas:  Gediminas Beržinis

Kuruojantis mokytojas:  Irena Griškienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Skatinant aktyvesnį mokinių tėvų įsitraukimą į mokyklos bendruomenės gyvenimą, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius ir sudominti mokinius dalykų (gamtamoksliai, matematika, lietuvių) žiniomis, kurių praktinis pritaikymas per retai akcentuojamas kasdieninėje ir šeimos aplinkoje.

Tikslinė grupė:  18 šeštokų ir jų tėvai

Tikslai:  Įtraukiant mokinių tėvus į projekto veiklas, taikant video interviu metodą, parodyti mokiniams mokymosi žinių ir įgūdžių praktinio pritaikymo profesinėse ir kasdienėse veiklose galimybes (ypač lietuvių k. ir literatūros, matematikos, geografijos), tokiu būdu didinant mokinių motyvaciją mokytis.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, geografija, matematika


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  TV žurnalistika: video interviu, filmavimas, fotografavimas, žurnalistika, interviu siužeto režisavimas


Nuorodos:

 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.