#
#

Rietavo sav. Tverų vidurinė mokykla

Interneto svetainė:  http://www.tverai.rietavas.lm.lt/ Nėra tikslių žinių, kada Tveruose įkurta pirmoji mokykla . Viename šaltinyje minima, jog 1804m. Tveruose veikė parapijos mokykla. Tačiau Tveruose mokykla galėjo būti įkurta dar anksčiau, kadangi Žemaičių vyskupas Lopeta laikotarpiu nuo 1767m. iki 1778m. įsakė kiekviename parapijos miestelyje iš bažnyčios fondo įkurti mokyklą. Joje vaikus turėjo mokyti kunigai. Taip pat žinoma, kad 1841m. Rusijos valdžia leido Lietuvoje kurti parapines mokyklas. Tveruose mokykla veikė ir vyskupo M. Valančiaus laikais, mat didysis žemaitis 1852m. įsakė kurti parapines pradžios mokyklas kiekvienoje parapijoje. Šiose mokyklose buvo mokoma lietuviškai. 1853m. Tverų mokykloje mokėsi 35 mokiniai. Po 1863m. sukilimo mokykla uždaryta. Nors Rusijos valdžia mokyklas daugiausia steigė didesniuose miestuose, Tveruose taip pat vietoje lietuviškos buvo įkurta rusiška mokykla, vadinama ,,cerkovno prichodskaja škola“. Joje mokytojavo rusas Sokolov, kuris, kai varpinėje buvo keliamas varpas, savo mokiniams leido eiti pasižiūrėti to reginio sakydamas:
,, Eikite pasižiūrėti to didžiulio varpo įkėlimo ceremonijų. Tai retas įvykis jūsų parapijoje. Kai pasensite, bus malonu šį įvykį prisiminti ir papasakoti savo anūkams“. Tų mokinių tarpe buvo Aleksandras Tenisonas, vėliau garsus miškininkas.   

  Mokykla – Tverų bendruomenės kultūros ir švietimo centras. Didžioji dalis bendruomenės renginių vyksta mokykloje. Mokykla turi gilias ir senas meninės ir sportinės veiklos tradicijas. Čia kasmet pažymimos visos Lietuvos valstybinės šventės – Sausio 13 – oji, Vasario – 16 – oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šventiniuose renginiuose dalyvauja ir miestelio bendruomenė.

 Pavasarį mokykla minės 210 - tąjį jubiliejų, 2013 m. pavasarį mokyką baigė 44 abiturientų laida. 

 

Mokyklos himnas

 

KAIP BRANGI ESI
TVERŲ MOKYKLA
KIEKVIENOJ ŠEIMOJ
TAU ŠIRDY VIETA

ŽEME LIETUVOS,
MOKYKLA BRANGI,
AMŽIUS TU GYVUOK,
BŪK ŠVIESA SKAIDRI.

AR DIENA ŽIEMOS,
AR DIENA RUDENS,
MOKAI IŠMINTIES,
SKATINI GYVENT.

ŠIMTMEČIUS AIDĖK
TU VAIKŲ BALSAIS.
NEŠKI VILTĮ, ŠVIESK
MOKSLO ŽIBURIAIS.Rietavo savivaldybės Tverų vidurinės mokyklos projektas „Visi už vieną, vienas už visus“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.