#
#

Sėkmės trikampis Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje

Mokykla: Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija

Kūrybos agentas:  Jurgita Bugailiškienė

Kuriantis praktikas:  Indrė Šiliauskaitė Simanavičienė

Kuruojantis mokytojas:  Vilija Morkūnaitė

 


Tyrinėjimo sritis:  Teksto suvokimas, dėl kurio spragų stringa ir matematika

Tikslinė grupė:  28 pirmokai - gimnazistai

Tikslai:  Atrasti būdus, kaip sudominti nemotyvuotus mokinius konkrečiais dalykų (matematikos, istorijos, lietuvių kalbos) klausimais, padėti kūrybiškai tuos klausimus spręsti, suteikiant mokiniams saviraiškos galimybes (renkantis žanrą, kuriant scenarijų, filmuojant, pristatant) ir konkurencijos sąlygas (kurios, kaip tikimės motyvuos mokinius įsigilinti į užduotį, ieškoti kūrybiškų sprendimų jos įgyvendinimui, paskatins dirbti efektyviau, bendradarbiaujant, įvykdant užduotį iki galo).

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Matematika, lietuvių kalba, istorija


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Videomenas, fotografija


Numatėme, kad mokytojai atras tinkamų kūrybinio darbo metodų, kuriuos galės vėliau pritaikyti savo pamokose, kad padidės mokinių susidomėjimas į projektą įtrauktais dalykais, o tie dalykai ir suformuluoti jų klausimai taps lengviau suprantami, kad didės mokinių aktyvumas pamokose, gerės lankomumas, mikroklimatas klasėje tarp klasiokų, gerės santykiai su mokytojais. Savitarpio pagarba ir supratimas, susiklausymas, aktyvesnis dalyvavimas pamokų darbe. Pagerės mokinių gebėjimas klausytis, dirbti grupėse, padėti vieni kitiems, atsiras motyvacija aktyviai dalyvauti pamokos darbe.

Nuorodos: „Kūrybinių partnerysčių" projekto profilis socialiniame tinkle facebook.com - palaikykite!

 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.