#
#

Šiaulių rajono Raudėnų mokykla

Interneto svetainė:  www.raudenai.siauliai.lm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Mokykla yra Raudėnų kaimo kultūros ir švietimo židinys. Mokiniams sudarytos puikios sąlygos modernioje mokykloje (pastatytoje 2003 m.) ne tik mokytis, bet ir naudingai praleisti laiką sporto salėje, būreliuose, neformaliojo ugdymo grupėje.

Mokyklos savitumas:
  • Aukšta mokytojų kvalifikacija – iš 19 mokytojų 9 yra mokytojai metodininkai, 9 – vyresnieji mokytojai. 
  • Geros dalykinės mokinių žinios – mokiniai nuolat tampa rajono olimpiadų prizininkais ir nugalėtojais. 
  • Ypatingas dėmesys skiriamas etninei kultūrai. Ji dėstoma 5,6,7, klasėse (mokytoja metodininkė J.Lubienė). Pradinukai lanko etnografinį būrelį, vyresniųjų klasių mokiniai noriai dalyvauja jungtiniame mokyklos ir kultūros centro etnografiniame ansamblyje „Gerviki“. Kartu su kaimo bendruomene švenčiamos kalendorinės šventės – Atvelykis, Užgavėnės, Jurginės. Mokykloje organizuojami rajoniniai ir respublikiniai etnokultūriniai renginiai. 
  • Mokykla garsėja sportiniais pasiekimais. Sudarytos sąlygos vaikams ir jų tėveliams sportuoti mokyklos sporto salėje ir savo vikrumą pademonstruoti kasmetinėje šeimų sporto šventėje „Mama, tėtis ir aš“. Mokykla į sportinę veiklą įtraukia ir kaimo bendruomenę. 
  • Didelis dėmesys skiriamas meninei saviraiškai. Siekiant ugdyti meninius gabumus visose klasėse muziką dėsto mokytoja specialistė, mokiniai gali rinktis muzikos, šokių būrelius.
  • Aktyviai dalyvaujama projektinėje veikloje: „Zipio draugai“, „eTwinning“. Dalyvauta Švietimo ir mokslo ministerijos projektuose „Besimokančių mokyklų tinkliukai“, „Patrepsynė 2012“, „Pilietiškumo ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programa“, etnokultūriniame projekte „Mūsų kraitis Europoje“, „Darom 2012“. Šiais mokslo metais aktyviai įsijungėme į respublikinį projektą „Sveikatiada“.Šiaulių r. Raudėnų mokyklos projektas „Be pavadinimo“
 
Daugiau
 
Šiaulių r. Raudėnų mokyklos projektas „Erdvė kaip kūrybos, mokslo ir bendravimo LEGO“
 
Daugiau
 
Šiaulių r. Raudėnų mokyklos projektas „Smalsučiai“
 
Daugiau
 
Šiaulių rajono Raudėnų mokyklos projektas „3 komandinio kūrybinio mąstymo instrumentai – SISTEMA (Projektas, Procesas, Vertė)“
 
Daugiau
 
Šiaulių rajono Raudėnų mokyklos projektas interaktyvus stalo žaidimas „Mokslų labirintai mano kieme“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.