#
#

Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija

Interneto svetainė:  http://www.saule.silute.lm.lt/Švėkšnos „Saulės“ gimnazija gyvuoja nuo 1919 m. kaip progimnazija. 1928 m. buvo leista augti iki pilnos gimnazijos. 1949 m. vykdant švietimo reformą prie gimnazijos prijungta pradinė mokykla, ir naujasis darinys pavadintas Švėkšnos vidurine mokykla. 1974 m. pastatytas dar vienas mokyklai priklausantis pastatas, kuriame šiuo metu mokosi 5-12 klasių mokiniai. Buvusiame gimnazijos pastate mokosi 1-4 kl. mokiniai. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, mokykla pavadinta Švėkšnos „Saulės“ vidurine mokykla. 2009 m. rudenį vyko vidurinio ugdymo programos akreditacija. 2009 m. gruodžio 23 d. Švėkšnos „Saulės“ vidurinė mokykla Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2777 akredituojama vidurinio ugdymo programa. 2010 m. kovo 25 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1294 patvirtinami Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos nuostatai ir Švėkšnos „Saulės“ vidurinė mokykla tampa Švėkšnos „Saulės“ gimnazija.    

Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje dirba 56 mokytojai.  Dauguma mokytojų yra baigę būtent mūsų gimnaziją.

Mokykloje veikia 4 tautinių šokių būreliai, aktyvūs skautai. Per daugelį metų mokykloje sukurtos sportinės tradicijos. Sportiniuose stenduose yra daug iškovotų taurių ir prizų. Mokyklos auklėtiniai gerino Lietuvos įvairių amžiaus grupių lengvosios atletikos rekordus. Mokykla yra patekusi į sportiškiausių Lietuvos mokyklų dešimtuką.

Didelis dėmesys skiriamas mokyklos kultūros išsaugojimui, organizuojami tradiciniai renginiai, plėtojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Jau tradicija tapo bendri seniūnijos ir mokyklos kameriniai vakarai, rengiami pagal mokyklos muzikinius projektus. Mokytojai nuoširdžiai analizuoja savo darbą, keičiasi savo patirtimi, stengiasi kūrybingai bendradarbiauti ne tik tarpusavyje, bet ir su kitomis mokyklomis. Mokytojai, augdami patys, per visapusišką veiklą, kaip asmenybės brandina jauną žmogų, kuris kuria ir į kūrybos procesą stengiasi įtraukti mokinius.

 Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos projektas „23 pasaulio stebuklas“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.