#
#

Telšių Jaunimo mokykla

Interneto svetainė:  http://www.jaunimas.telsiai.lm.lt/Telšių suaugusiųjų mokykla – tai ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką  formalų ir neformalųjį švietimą suaugusiems piliečiams, siekiantiems įsitirtinti kintančioje darbo rinkoje ir tampant aktyvesniais visuomeniniame gyvenime.

Mokykla siūlo įvairias formalias mokymosi formas moksleiviams, siekiantiem įsigyti  pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, nepaisant jų socialinės padėties  bei gyvenamosios aplinkos.

Mokyklos pedagogai sudaro moksleiviams galimybes išsiugdyti laisvesnį gebėjimą bendrauti, kurti ir dalyvauti kultūrinėje veikloje. Mokyklos ruošia įvairias mokymo programas, taiko įvairius mokymo metodus, kad moksleiviai galėtų ugdyti  savarankiško mokymosi bei informacijos valdymo įgūdžius.

Mokyklos veikla pagrįsta demokratiškomis nuostatomis.

Mokykloje organizuojamas dieninis, vakarinis, neakivaizdinis ir savarankiškas mokymas.

Į suaugusiųjų vidurinę mokyklą priimami jaunuoliai, sulaukę 18 metų, o su Švietimo skyriaus leidimu gali mokytis  ir jaunesni. Sudarytos galimybes mokytis nuo 5 klases.

Moksleiviai gali laisvai rinktis norimą mokymosi profilį, dalyko modulį. Kūrybiškumą gali realizuoti papildomo ugdymo būreliuose. Veikia grafikos, kompiuterines leidybos, teatro raiškos, literatų, sveikos gyvensenos būreliai, vokalinis bei estradinis ansambliai.

VIZIJA

Telšių suaugusiųjų mokykla su gimnazijos klasėmis - teikianti kokybišką formalųjį ir neformalųjį švietimą suaugusiems, siekiantiems įsitvirtinti kintančioje darbo rinkoje ir tapti aktyvesniais visuomenės nariais.

MISIJA

Telšių suaugusiųjų mokykla suteikia galimybę įvairaus amžiaus suaugusiems įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Teikia neformalaus ugdymo paslaugas, tenkinančias suaugusiųjų saviraiškos poreikius, siūlo įvairias mokymosi formas bei būdus, formuoja teigiamas nuostatas į nuolatinį mokymąsi.

Kompetentingas, kūrybiškas, iniciatyvus mokytojų-andragogų kolektyvas užtikrina ugdimosi patrauklumą, asmenybės sugebėjimą aktyviai veikti modernioje šiuolaikinėje visuomenėje.

TIKSLAI

Savarankiškos, kritiškos ir konstruktyvios asmenybės formavimas, kad gebėtų spręsti iškilusias problemas.Telšių Jaunimo mokyklos projektas „Kalbanti siena“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.