#
#

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijja

Interneto svetainė:  www.simelioniogimnazija.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija – moderni, demokratiška, atvira pozityviai kaitai, besimokanti mokymo įstaiga, ugdanti dorą, savarankišką, iniciatyvų, kūrybingą, kritiškai mąstantį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį, gebantį orientuotis besikeičiančioje visuomenėje, siekti užsibrėžto tikslo ir geresnės gyvenimo kokybės, žmogų.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija teikia kokybiškas, Bendrąsias programas atitinkančias pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos paslaugas; užtikrina fiziškai bei psichologiškai saugią, estetišką ugdymosi aplinką; ruošia ugdytinius studijoms; sudaro galimybes akademinei veiklai, skirtingų gebėjimų turinčių mokinių saviraiškai, sąlygas išsaugoti asmenybės unikalumą, plėtoti kūrybiškumą bei patirti mokymosi džiaugsmą. 

Siekiame: neskirstyti mokinių į gerus ir blogus, apdovanotus talentais ir netalentingus, kiekviename vaike matyti potencialą ir vystyti jį pagal kiekvieno vaiko galimybes, bendradarbiauti su tėvais ir atsižvelgti į jų nuomonę, padėti palaikyti dvasios ramybę ir šypseną veide, skatinti kiekvieną bendruomenės narį dalyvauti priimant sprendimus gimnazijai aktualiais klausimais, remti Gimnazijos savivaldą, turėti tinkamas priemones vystymuisi ir dialogui, mokyti ir padėti įveikti sunkumus.Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos projektas „Laumių vaikai: socialiniai įgūdžiai per folklorą“
 
Daugiau
 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos projektas „Lentvario balsai“
 
Daugiau
 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos projektas „Mes garsūs“
 
Daugiau
 
Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos projektas „Filmuojame!"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.