#
#

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  http://www.senamiestis.ukmerge.lm.lt/Tai seniausia miesto mokykla, įkurta 1930 metais. Jos įkūrėjas ir pirmasis mokyklos vedėjas  Stasys Baltrušis.

Istorijos vingiuose mokykla keitė savo statusą ir pavadinimą, keitėsi mokyklos vidus ir išorė. Mokykla plėtėsi- pastatytas naujas pastatas, įrengta sporto salė. Nuo 1956 m. veikė mokyklinė observatorija- ją planuojama atkurti. Per paskutinį dešimtmetį mokykla iš dalies renovuota, bendruomenė džiaugiasi modernia danga išklotu stadionu; žiemą jis užliejamas ir tampa čiuožykla.

Moksleivius ugdo ir specialiąją pedagoginę  pagalbą teikia 24 vyresnieji mokytojai, 12 metodininkų,  specialusis ir socialinis pedagogai bei psichologas.

Direktorius ir pavaduotojai ugdymui yra įgiję III vadybinę kategoriją.

Mokykloje puoselėjamos turimos ir kuriamos naujos tradicijos. Daug dėmesio skiriama sveikatingumo projektų įgyvendinimui. Vykdomos gabių vaikų, tautinio, pilietinio ugdymo, skautų, vaikų vasaros socializacijos programos, kryptingas meninis ugdymas - veikia dailės, šokio, dramos, fotografijos būreliai, reguliariai leidžiamas mokyklos bendruomenės laikraštis ,,Atspindys",  moksleiviams rengiamos diskotekos.

Optimizuojant rajono mokyklas, 2005 m. prijungtas Laičių pradinio ugdymo skyrius, kuriame dabar mokosi 52 ugdytiniai.  Skyriuje dirba 3 pradinių klasių mokytojos, priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių auklėtojos. 2013 m. Laičių ugdymo skyrius minėjo garbingą 100 metų jubiliejų.

Į mokyklos veiklą, užklasinius renginius įsitraukiami ir moksleivių tėvai. Jie aktyviai dalyvauja Mokyklos taryboje, tradiciniuose renginiuose.

Ir mokytojai, ir mokiniai garsina mokyklos vardą sėkmingai dalyvaudami įvairiuose projektuose, olimpiadose ir kituose renginiuose.

Bendravimas ir bendradarbiavimas, pasitikėjimu grindžiami bendruomenės narių santykiai padeda kurti sveikesnę, saugesnę, skatinančią mokytis ir tobulėti aplinką.Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos projektas „Žibančių akių paslaptis“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.