#
#

Utenos Krašuonos progimnazija

Interneto svetainė:  http://www.krasuona.utena.lm.lt/Moderni, atvira kaitai, patraukli vertybių ir tradicijų puoselėjimu, edukacinės aplinkos kūrimu, sudaranti sąlygas kiekvieno mokinio tobulėjimui.

Progimnazijai suteiktas Mokyklos be patyčių – OLWEUS mokyklos vardas. Mokyklos bendruomenė dalyvauja Lions Quest emocinio ugdymo programoje, ES, UPC projektuose, bendradarbiauja su Čekijos Trebon miesto pagrindine mokykla. Mokykloje dirba kūrybingi, atviri naujovėms ir pokyčiams mokytojai. Jų paskatinti mokiniai dalyvauja įvairiuose rajono, šalies konkursuose, olimpiadose, projektuose. Veikia aktyvi, turinti motyvaciją kūrybiškai veiklai Mokinių taryba. Leidžiamas populiarus mokyklos laikraštis „Labas“. Progimnazijoje šiuolaikiškai įrengti kabinetai, informacinis centras, moderni aktų salė, 2 sporto salės, choreografijos salė. Veikia dailės galerija. Mokykla turi pradinių klasių skyrius Tauragnų ir Kuktiškių miesteliuose. Nacionalinio Aukštaitijos parko teritorijoje, šalia Tauragno ežero mokyklai priklauso bendrabutis. Yra galimybė organizuoti išvykas, kūrybiškai vesti mokomąsias veiklas netradicinėje aplinkoje.

Progimnazijos vertybinės nuostatos: veikimas kartu, bendradarbiaujant, kiekvieno asmeniniai siekiai ir pasiekimai, kūrybiškumas, asmeninė ir socialinė atsakomybė, vidinė kultūra ir pagalba, mokyklos bendruomenės partnerystė viduje ir išorėje. Mokyklos bendruomenė siekia ugdyti savarankiškus, motyvuotus, kūrybiškus, turinčius stiprius vertybinius pamatus jaunus žmones.

Pagrindinis Krašuonos progimnazijos tikslas artimiausioje ateityje yra siekti, kad visa mokyklos bendruomenė įsitrauktų į mokyklos kaitą ir tobulėjimą, naujos mokymosi kultūros kūrimą, kurioje kiekvienas progimnazijos bendruomenės narys – mokinys, mokytojas, darbuotojas, tėvai, gali patirti sėkmę, mokytis ir taikyti žinias pagal esamą poreikį.

Utenos Krašuonos progimnazija
from UPC projektas Lietuvos mokykloms „Kūrybinės partnerystės"
Utenos Krašuonos progimnazijos „Atradimų takeliais"
 
Daugiau
 
Utenos Krašuonos progimnazijos projektas „Aš noriu pasakyti, kad man sunku nejudėti“
 
Daugiau
 
Utenos Krašuonos progimnazijos projektas „Didysis Krašuonos orientacinis"
 
Daugiau
 
Utenos Krašuonos progimnazijos projektas „Draugystės erdvė“
 
Daugiau
 
Utenos Krašuonos progimnazijos projektas „Mūsų klasė tyliai faina"
 
Daugiau
 
Utenos Krašuonos progimnazijos projektas „Pažink aplinką, pažink save"
 
Daugiau
 
Utenos Krašuonos progimnazijos projektas „Vaizduotės kapitalas“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.