#
#

Utenos r. Užpalių gimnazija

Interneto svetainė:  http://www.uzpaliai.utena.lm.lt/Gimnazija įsikūrusi vaizdingame Užpalių miestelyje, kuris garsėja savo istorine praeitimi, gamtos, architektūros paminklais.

Užpalių gimnazija - veikli, besimokanti gimnazija, tenkinanti jaunosios kartos poreikius mokytis pagal visas ugdymo programas savoje aplinkoje. Jauniesiems užpaliečiams sudaromos  galimybės mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdyti svarbius komunikacinius, socialinius, informacinius gebėjimus, padedančius save realizuoti šiuolaikinėje visuomenėje.

Veiklumas, bendradarbiavimas, atsakomybė, kūrybiškumas, šiuolaikiškumas, kultūringas elgesys yra mūsų bendruomenės vertybės.

Gimnazijoje mokiniams sukurta gera mokymosi aplinka. Jie semiasi žinių dalykų kabinetuose, aprūpintuose reikiamomis mokymo priemonėmis. Bendruomenės nariai savišvietos poreikį gali patenkinti bibliotekoje, skaitykloje, informaciniame centre.

Mėgstantys sportuoti laiką leidžia sporto, atletikos salėse, stadione, futbolo aikštelėje su dirbtine danga.

Gimnazijoje įkurtas muziejus, kuris ne tik kaupia Užpalių praeitį menančius eksponatus, bet jame organizuojamos parodos, susitikimai.

Mokinių laisvalaikiu, jų problemų sprendimu rūpinasi mokinių parlamentas, kuris dalyvauja Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje, leidžia gimnazijos laikraštį „Jaunasis užpalietis“.

Nuo darželio grupės patikrinti draugai, klasės auklėtoja ir tikrais saviškiais tapę mokytojai... mūsų nedaug, todėl visi galime dalyvauti įvairiosiose veiklose, visada jausti patikimą draugo petį... turistiniai žygiai ir talkos įspūdingose Šventosios pakrantėse, įdomi ir turininga Užpalių istorija... šiltos ir jaukios gimnazijos erdvės.. .argi dar reikia tęsti? Juk ir taip aišku, kad mūsų gimnazija pati nuostabiausia!Utenos r. Užpalių gimnazijos projektas „Rusiškai statau tipius, prieš akis matau nervus“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.