#
#

Vėliučionių vaikų socializacijos centrasVėliučionių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) yra vienas iš šešių vaikų socializacijos centrų Lietuvoje. Centras yra bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti vaiko vidutinę priežiūrą, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas, sudaro galimybę mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas. Centro veiklos tikslas – vykdyti vaiko vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą, sudaryti sąlygas kokybiškam mokinių, kurie turi elgesio sutrikimų, ugdymui ir socializacijai, suteikiant galimybes mokytis pagal gebėjimus, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, būtinas sėkmingai vaiko integracijai į visuomenę.


    

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.