#
#

Vilniaus „Juventos" gimnazija

Interneto svetainė:  http://www.juventos.vilnius.lm.lt/Mokykla įkurta 1966 m. Tai buvo Vilniaus 32-oji vidurinė mokykla. 1997 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas ir Juventos (jaunystės deivės) vadas. Tai pirmoji gimnazija rusų mokomąja kalba Vilniaus mieste ir viena pirmųjų Lietuvoje. 2009 m. gimnazijai suteikta teisė vykdyti ugdomąją veiklą lietuvių kalba. Gimnazija turi ir pagrindinio ugdymo koncentrą 5-8 klases ir I-IV gimnazijos klases.

„Juventos“ gimnazija ugdo mokinius, siekiančius pažinti ir suvokti šiuolaikinį pasaulį, nuolat besimokančius, gebančius kurti savo ir bendruomenės gyvenimą, puoselėjančius europietiškas vertybes, pagarbą savo valstybei, visoms tautoms, išlaikančius tautinį identitetą.

„Juventos“ gimnazija turi gilias anglų kalbos mokymo tradicijas nuo 1966 m. (asocijuota The Shakespeare Birthplace Trust draugijos narė. Gimnazijoje veikianržtis V.Šekspyro muziejus yra ugdymo proceso dalis) ir lietuvių (valstybinės) kalbos pagilintą mokymą nuo 1995 m. Nuo 2011 m. veikia VGTU klasės.

Sakoma:“Genys margas, o pasaulis dar margesnis“. Mūsų mokykla daugiatautė, daugiakultūrė. Joje mokosi rusai, lenkai, lietuviai, baltarusiai, azerbaidžaniečiai, tadžikai, žydai, ukrainiečiai. Visi jie sutelpa po vienu stogu. Mokykla nedidelė, todėl vieni kitus pažįsta, čia greitai susidraugaujama, juokaujama, šypsomasi, atjaučiama. Į „Juventą“ būtinai sugrįžta iš jos išskridę buvę abiturientai vasario pirmąjį penktadienį, kad pasakytų, kaip nelengva šviesa ir sąžine sau būti ir jauno daigo nenuminti, gyventi, džiaugtis. kurti ir mylėti, kad padėkotų už vieną „Juventos“ dovanotą sparną skrydžiui ( baigus mokyklą dovanojamos statulėlės – vienas sparnas). Buvę mokiniai, studentai, kiekvieną rugsėjį organizuoja pirmokų gimnazistų krikštynas, ateina ir praktikos atlikti arba tiesiog užbėga paklausti, kaip gyvena „Juventa“, nes jiems vis dar rūpi jos likimas, nes ne vienas, paauginęs savo atžalą, žada atiduoti jos globon. Vasarą liepos mėnesį aukštesniųjų klasių mokiniai ir buvę mokiniai renkasi į Lenkų turistų sąskrydį Lietuvoje. 2013 m. mūsų komanda “32 –asis legionas“ tapo nugalėtoja.

Nors Vilniaus „Juventos“ gimnazijai jau 47-eri, bet ji pulsuoja jaunyste, kupina veržlumo, ieškanti savo įvaizdžio, pasiruošusi išgyventi kintančiame pasaulyje, niekada nepasiduodanti. Kadangi esame jauni – tai esame maištingi, ne visada norintys paklusti įpročio jėgai, autoritetų galybei, „popieriams“, nuleistiems iš viršaus. Tikime, kad galime kaip laisvi žmonės patys kurti ateitį, mokytis džiaugsmo mokykloje, kad praleisti joje metai netaptų prarastu savo gyvenimo pavasariu.Vilniaus „Juventos“ gimnazijos projektas „26 spalvos“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.