#
#

Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinė mokyklaJei važiuosite iš Vilniaus miesto Lydos plentu, aštuonioliktame kilometre pasukite į kairę ir pavažiavę liepų alėja  išvysite Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinę mokyklą. Šiuo metu mūsų mokykloje mokosi 265 mokiniai. Šiais mokslo metais mokyklai sukanka 55 metai, ją lanko mokiniai iš daugiakalbės aplinkos. Mūsų mokykla - autentiška, siekianti tobulėjimo ir nuolat įsivertinanti, atsinaujinanti, bendruomeniška, kurios centre – vaikas. Visos bendruomenės pastangomis siekiame, kad kiekvienas vaikas gautų kokybišką ugdymą(si), kurio metu būtų laisvas, vertinantis kitą žmogų ir bendravimą, turintis tapatumą, kūrybiškas ir nuolat besimokantis. Stiprioji mokyklos veiklos sritis – lyderystė. Daugiau nei 70 proc. mokyklos mokytojų turi patirties rengiant ir įgyvendinant projektus. Mokykloje priimamos ir skatinamos visos geros iniciatyvos, atsižvelgiama į mokinių nuomonę, su jais tariamasi. Kiekviena klasė turi savo stendą, kurį rengia pagal mėnesio temas. Įrengtas mokinių laisvalaikio centras. Mokykloje veikia įvairūs, skirtingus mokinių gebėjimus (daugiausia meninius, sportinius) lavinantys būreliai, kuriuose dalyvauja daugiau nei 60 proc. mokyklos mokinių. Neformaliojo švietimo pasiūla kasmet derinama su mokinių paklausa, atsižvelgiama į mokinių poreikius. Organizuojant neformalųjį švietimą pasitelkiami socialiniai partneriai: VšĮ „SOS vaikų kaimas“ vykdomas projektas „Daugiau džiaugsmo“, vyksta bendros veiklos su Šaulių sąjunga, kurioms vadovauja karininkai. Mes siekiame išleisti į gyvenimą mokinius, gebančius kurti naujas vertes.

Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinės mokyklos projektas „1192 m. liepų alėjos“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.