#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

5 kvadratas

Programa:  Tyrinėjančios mokyklos 2011–2012 
Kūrybos agentas: Skaistė Kazarauskaitė
Kuriantis praktikas: Rosita Uznienė
Kuruojanti mokytoja: Laima Kazragienė
Tikslinė grupė: 5 kl. 

Tyrinėjimo klausimas 
Kaip pasitelkiant radijo mediją ugdyti penktokų komunikacines kompetencijas?


Mokyklos iššūkis 
Mokykla šiuo kūrybiško mokymosi projektu siekė ugdyti penktokų komunikacines kompetencijas pasitelkiant radijo mediją - įkuriant mokykloje radijo stotį „EVM balsas“.Pasirinkta kūrybinės veiklos priemonė - radijas tapo ne tik oratorinio meno ugdymo būdu, bet ir  komunikacinių kompetencijų ugdymo metodu.

Komunikacinės kompetencijos projekte buvo suprantamos plačiai -  tai žinių, mokėjimų ir įgūdžių visuma, būtina efektyviam bendravimui; kalbinės raiškos ugdymas, viešo kalbėjimo, savivertės auginimas, laisvėjimas, mokymasis bendradarbiauti ir dirbti komandoje. 


Projekto veikla 
Projekto metu penktos klasės mokiniai, jų mokytojai bei kurianti praktikė Rosita Uznienė kūrė mokyklos radijo stotį „EVM balsas“. Taip pat buvo rengiamos radijo laidos - mokiniai mokyklos bendruomenei pristatė „Kūrybinių partnerystės“ projektą, parengė dvi radijo laidas, ėmė interviu iš vietos gyventojų ir mokytojų, atliko mini tyrimus, apklausas įvairiais klausimais, pristatė savo per pamokas įgyvendintus projektus. Mokiniai aplankė radijo stotį „Laluna“, KKKC Parodų rūmuose parodą ir patys piešė anglimi. 

Kūrybiško mokymosi projektas buvo glaudžiai siejamas su lietuvių k. bei informacinių technologijų dalykų ugdymo turiniu.  

Projekto metu taip pat buvo užmegzti ryšiai su „Kūrybinių partnerysčių“ dalyvėmis mokyklomis Dž. Britanijoje, kurios šio projekto metu įkūrė radijo stotį. Planuojama ateityje bendradarbiauti, integruoti anglų kalbos pamokas.


Projekto poveikis
Kūrybiško mokymosi veikla buvo pasiekta šių pokyčių: išaugo mokinių savivertė, išdrąsėjo iki tol nedrąsūs mokiniai, pagerėjo atmosfera klasėje ir pastebimai sumažėjo patyčių. Projekto pabaigoje įvertinant veiklą, patys vaikai įvardijo, ko išmoko: piešti, fotografuoti, imti interviu, gražiai šnekėti/kalbėti, vesti žinias per radiją, geriau bendrauti, tapo drąsesni. Buvo pasirinkta stebėti pokyčius keturiuose vaikuose. Vienas jų sunkiai integravosi į klasę, trys ypatingai savimi nepasitikėjo, nedrįso viešai kalbėti. Šie vaikiai labai noriai prisidėjo prie projekto, ėmėsi paskirtų užduočių.

Mokytojai kuriančio praktiko ir agento dėka įgijo naujų žinių, gebėjimų, kuriuos galės sėkmingai panaudoti savo kasdieniame darbe. Be to, mokykloje nuo šiol veikia radijas, kurį visų dalykų mokytojai galės naudoti kaip mokymo(si) metodą.  

Radijas bus naudojamas mokykloje ne tik kaip informavimo priemonė, bet ir kaip inovatyvus ugdymo metodas. Radijo koordinavimui mokyklos ugdymo plane yra numatyta skirti valandų. Mokyklos radiją taip pat planuojama panaudoti kaip atsiskaitymo formą, pasitikrinimo būdą bei refleksijos metodą.

Radijo stoties atidarymas suaktyvino ne tik visą mokyklos bendruomenę, bet ir miestelį – atidaryme apsilankė miestelio seniūnė, kunigas. Projekto metu taip pat buvo užmegzti ryšiai su Britanijos mokyklomis.  Tai suteiks galimybę keistis naujovėmis, žiniomis, tobulinti anglų kalbą ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. 

Projekto refleksija
Kuruojanti mokytoja Laima Kazragienė: 
„Dalyvavimas projekte padėjo geriau pažinti mokinius, įvertinti jų galimybes. Projekto metu įgyta patirtis (mokyklos radijo laidų rengimas  – ugdymo proceso organizavimo metodas) padės sudominti mokinius dėstomu dalyku, skatinti mokymosi motyvaciją. Dalyvavimas projekte praplėtė įvairių dalykų integravimo galimybes, suteikė galimybę aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, mokinių tėveliais. Mokėmės kartu su penktokais – tai stiprino pasitikėjimą vienų kitais.“


 
 
 
      
 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.