#
#

Marškinėliai sau ir draugui

Programa: Tyrinėjančios mokyklos 2011–2012 
Kūrybos agentas: Solveiga Masteikaitė
Kuriantis praktikas: Marius Zaveckas
Kuruojanti mokytoja: Rasa Kontautienė
Tikslinė grupė: kelios klasės (13–21 metų amžiaus)

Tyrinėjimo klausimas

Kaip kelti mokinių savivertę, skatinti pozityvesnį požiūrį į save ir kitus, bei stiprinti vienas kito pažinimą ir toleravimą per kūrybinę veiklą?
 
Mokyklos iššūkis 

Pradinė mokyklos paraiškoje išsakyta problema buvo: „Kaip paskatinti mokinių, turinčių mokymosi motyvacijos, elgesio ir ne lankomumo problemų, aktyvumą ir kūrybinę saviraišką per meninę ir sportinę veiklas?“ Konkrečios veiklos idėjos mokykla neturėjo, jos ieškojo kartu su agente ir kuriančiu praktiku.

Planavimo etapo metu visi sutarė, kad tikroji, esminė problema yra žema mokinių savivertė ir savivoka, bei kito žmogaus pažinimo ir toleravimo įgūdžiai.

Projekto veikla pasirinkta -  marškinėlių darymas sau ir draugui, o idėja buvo - kad vaikai, kurdami galutinį rezultatą - marškinėlius, nueis tam tikrą pažinimo kelią (per socialinius žaidimus, pokalbius, ieškodami atsakymų į procese kylančius klausimus), turės galimybę susitikti patys su savimi ir su draugais: savo stiprybėmis ir silpnybėmis, panašumais ir skirtumais, mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. 

Bendriausias, plačiausias šio kūrybiško mokymosi projekto tikslas buvo geresnis savęs (ir kito) pažinimas, supratimas, aukštesnė savivertė, pozityvesnis, optimistiškesnis požiūris į savo ateities galimybes, šiltesnė, saugesnė atmosfera mokykloje, draugiškesni tarpusavio santykiai, patyčių sumažėjimas.

Projekto veikla 

Kūrybiško mokymosi veikla prasidėjo nuo susipažinimo, socialinių žaidimų, projekto aptarimo, planavimo, refleksijos. 

Vėliau kitų kūrybiško mokymosi sesijų metu buvo žaidžiama su spalvomos, mėgstamais vaizdais, daiktais, gilinamasi į fotografijos meną. Galiausiai buvo pradėti gaminti marškinėliai, analizuojama kompozicija bei dizainas, gaminami marškinėliai – sau ir draugui. 

Projektas užbaigtas švente, kurios metu visi galėjo pasidžiaugti marškinėlių paroda, trumpa projekto apžvalga. Vyko žaidimai, refleksija.

Projekto poveikis
Projekto pradžioje nei vienas vaikas negalėjo pasakyti nei vieno savo gero būdo bruožo („aš nežinau“, „aš tokių neturiu“, „aš durnas“ ir pan.), taip pat gana sunkiai galėjo paminėti bent kelias klasės draugų geras savybes. Tarpusavio santykiai buvo pagrįsti nuolatine „kova už būvį“, erzinimusi, patyčiomis ir nepagarba, nemažai vaikų tiesiog bijojo viešai kalbėti. Dvi mergaitės jautėsi vienišos, neturėjo draugų.

O projekto pabaigoje visi mokiniai išdrįso viešai išsakyti savo nuomonę, visi žinojo vienas kito vardus (ne tik pravardes), visi žinojo savo gerąsias savybes, stiprybes, už ką juos vertina aplinkiniai. Viena mergaitė prisipažino, jog šio projekto dėka radikaliai pakeitė savo gyvenimo būdą, susirado draugų.
Mokytojai akcentuoja emocinio intelekto pamokas. Teigia išmokę daug socialinių žaidimų, kuriuos jau taiko pamokose, įvairių refleksijos formų, supratę, koks svarbus mokinio ir mokytojo neformalus bendravimas. Pradėjo daugiau kreipti dėmesį į vaikų jausmus ir išgyvenimus, jų nuotaikas.
Kūrybos agentė ir praktikas pastebi, jog mokytojai išmoko stebėti ne tik vaikus, bet ir save pačius, būti linksmesni, labiau atsipalaidavę.

Refleksija
Iš vaikų refleksijų:
„Mano nuomone, šis projektas yra skirtas bendradarbiauti, būti kaip viena komanda, pažinti geriau vienas kitą, apie save daugiau sužinoti, apie kitus...“
 „Iš pirmo žvilgsnio atrodo vaikiškas ir visai neįdomus projektas, bet... pamačiau, jog tai netgi sunkus projektas ne tik man ar mokiniams, bet ir mokytojams. Mano nuomone, tai labai reikalingas projektas, verčiantis susimąstyti, kad mes visi lygūs ir turėtumėm pažiūrėti į žmogų iš kitos pusės...“
Iš mokytojų refleksijų: 
 „Projektas naudingas ir vertingas, moraline ir praktine prasme. Soc. žaidimai buvo labai tinkami atgauti psichologinę pusiausvyrą po sunkios darbo dienos, sustiprino ryšį su kolegomis, mokiniais...“
 „Projektas nustebino kitokiu bendravimu, paskatino sulėtinti tempą, pastebėti tai, ko nepavykdavo pastebėti...“
 „Vaikams projektas davė naudos, nes pamokas pakeitė komunikacija, savęs pažinimas. Vaikai draugų akivaizdoje atstumia gerus žodžius apie save. Vaikams projektas buvo reikalingas, jis kai kuriuos jų poelgius pakeitė...“
Praktikas: 
 „Nuostabi abipusė patirtis. Manau visi pamatėme kaip skirtingai gali būti, parodėme po mažą dalelę savo galimybių...“


 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.