#
#

Meilė užsienio kalbai ateina per skrandį

Programa:  Pokyčių mokyklos 2012–2013 
Kūrybos agentas: Vytautas Eidėjus, gamtininkas 
Kuriantis praktikas: Maratas Sargsyanas, kino režisierius 
Kuruojanti mokytoja: Vilija Morkūnaitė, teatro mokytoja
Tikslinė grupė: 10 kl. 

Tyrinėjimo klausimas  
Projekto ugdymo turinys – mokinių rusų kalbos rašytinė bei kalbinė raiška, maisto gamybos technologijų įgūdžių įtvirtinimas. 

Mokyklos iššūkis
Planavimo sesijų metu gimnazijos mokytojai iškėlė problemą: mokiniai neturi motyvacijos mokytis rusų kalbos, negeba savarankiškai rinkti ir sisteminti informacijos technologijų pamokose, stokoja bendravimo kultūros, tėvai nedalyvauja mokinių ugdymo procese, nesidomi vaikų veikla mokykloje.
Projekto iššūkis – kaip vidinės bei išorinės mokymosi erdvės motyvuoja mokytis, įkvepia mokytojus kūrybiškai planuoti ir įgyvendinti ugdymo turinį. Vyko integruotos rusų kalbos ir technologijų pamokos, buvo kuriami trumpi filmai.
Projektas „Meilė užsienio kalbai ateina per skrandį“, įgyvendintas su 2c klase, ypač gerai įvertintas dėl to, kad šio projekto kūrybinių veiklų metu Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija gyvai ir aktyviai bendravo su moksleivių tėvais, paskatino visos bendruomenės aktyvumą. 


Projekto veikla
Sesijų metu mokiniai komandose kūrė filmų scenarijus užsienio kalba. Jiems buvo suformuluota užduotis į filmo kūrimo procesą įtraukti mokytojus ir atspindėti patiekalų gamybos procesus. Mokiniai ir mokytojai mokėsi dirbti filmavimo įranga, įgyvendinti sukurtus scenarijus, tvarkyti filmuotą medžiagą, montuoti filmus, piešti kadruotes. 
Filmo kūrimas paaugliams buvo nežinomas, dar neišbandytas dalykas. Juos įtraukti į veiklą padėjo kuriančio praktiko Marato Sargsyano charizma, įdomi profesija, intensyvios netradicinėse erdvėse vykusios sesijos. Anot mokinių, jie jautė didelį mokytojų pasitikėjimą jais ir savo atsakomybę dėl projekto sėkmės, tai juos motyvavo dalyvauti projekte. Mokiniams labai patiko aplinka, kurioje vyko projektas („buvo gera, kaip namuose“).
Drauge kurdami, dirbdami grupėse, moksleiviai mokėsi bendravimo ir komandinio darbo. Netikėtai atsiskleidė kai kurių mokinių talentai, išryškėjo nauji pomėgiai, pavyzdžiui, filmuoti, gaminti maistą. Šis visos klasės kūrybinis procesas ir lygiavertis bei geranoriškas mokytojų bendravimas paliko daug šiltų įspūdžių. Mokytojų vertinimu, sunkiausia buvo įtraukti mokinius į veiklą taip, kad jie patys mąstytų ir veiktų.
Moksleivių tėvai padėjo įgyvendinti mokinių scenarijų sumanymus, talkino organizuojant transportą, padėjo namuose įrengti filmavimo aikšteles. Projektą vainikavo iškilmingas baigiamasis renginys „Karališkojo obuolio apdovanojimai“, kurį vedė mokinių tėvai. Šiame renginyje buvo pristatyti visi sukurti filmai, apibendrinti projekto rezultatai. Mokiniams tai buvo įsimintiniausias renginys.

Projekto poveikis
Projekto metu mokinių rusų kalbos pasiekimai beveik nepakito, bet projekto veikla turėjo teigiamos įtakos mokinių požiūriui į mokymąsi: trečdaliui mokinių pasibaigus projektui rusų kalba asocijavosi su teigiamais dalykais, o projekto pradžioje dauguma asociacijų buvo neigiamos. 
Padidėjo mokinių smalsumas, lavėjo vaizduotė. Projekto metu pavyko suburti vieningą, draugišką ir pozityvią klasę. Sustiprėjo emocinis mokinių ir tėvų ryšys. 

Projekto refleksija
Kuruojanti mokytoja Vilija Morkūnaitė:
„Šiame projekte moksleivių tėvai dalyvavo itin aktyviai, ir netgi iš dalies buvo organizatoriai. Tėvų atsiliepimai šilti, vaikai džiaugiasi, kad namuose su tėvais gali pasikalbėti apie mokyklą. Tai gera ir mokyklose retoka patirtis – ir paauglys kažką gero namie pasakoja apie mokyklą, ir tėvai kviečiami pranešti ne kažką bloga, o kažką gera apie jų vaikus“. 


 
 
 
      
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.