#
#

Anykščių r. Viešintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro projektas „Karas ir taika Viešintose“

Mokykla: Anykščių raj. Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

Kūrybos agentas:  Tomas Dapšauskas

Kuriantis praktikas:  Laurynas Katkus

Kuriantis praktikas:  Viktoras Gundajevas

Kuruojantis mokytojas:  Lina Rožėnienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip praktinės užduotys (orientacinis žaidimas, mūšių inscenizavimas, t.t.), dalykų integravimas ir erdvės keitimas gali motyvuoti mokinius mokytis istorijos, geografijos, anglų kalbos, bei spręsti tarpusavio santykius, gilinantis į karų ir konfliktų temą?

Tikslinė grupė:  7-9 klasių mokiniai.

Tikslai:  Motyvacija mokytis istorijos, geografijos, anglų kalbos.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Anglų kalba, istorija, geografija.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Literatūra, kinas.


  • Projekto idėja – skirtingų klasių mokiniai, dirbdami kartu, kuria vieni kitiems užduotis, susijusias su mokomųjų dalykų temomis, gilinasi į konfliktų, derybų, taikos sutarčių sudarymo temas.

 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.