#
#

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos projektas „Idėja verta laiko“

Mokykla: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė m.

Kūrybos agentas:  Vytautas Eidėjus

Kuriantis praktikas:  Andrius Grigalaitis

Kuriantis praktikas:  Aistė Jasaitytė Čeburiak

Kuruojantis mokytojas:  Vaida Vaitaitytė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip pasitelkus medijų meną ir psichoterapijoje taikomą praktiką, aktualizuoti (susieti su gyvenimiška patirtimi) 8-10 kl. mokinių biologijos, chemijos, technologijų ir geografijos pamokas bei ugdyti mokinių viešojo kalbėjimo įgūdžius?

Tikslinė grupė:  8-10 klasių mokiniai.

Tikslai:  Viešojo kalbėjimo įgūdžiai, mokomųjų dalykų aktualizavimas per medijų meną ir psichoterapijos taikymą.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, geografija, dailė ir technologijos, biologija, chemija.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Medijų menas, psichologija.


  • Mokiniai naudodamiesi išmaniaisiais telefonais ir fotoaparatais kūrė video dienoraščius-dokumentinius filmukus iš tuo metu dėstomo dalyko temos. Filmukų turinys - susijęs ir su dalyko tema, ir su mokinio asmenine patirtimi. Pavyzdžiui, biologijos tema „stuburiniai“ (žuvys, varliagyviai, žinduoliai, paukščiai) susiję su maisto technologija (žuvų piršteliai, prancūziškos varlių kojelės, riebus cholesterolio kiaulienos kepsnys) ir geografijos ūkio šakomis (žuvininkystė, gyvulininkystė, paukštininkystė ir t.t.). Maistas yra ne kas kita, o cheminiai junginiai. Mėgstamas mokinio patiekalas, akvariumo žuvelė, žvejyba, gali būti gilinimosi į dėstomo dalyko temą atspirties taškas.
  • Taip pat projekto metu buvo lavinami mokinių viešojo kalbėjimo įgūdžiai (vaikams drovu kalbėti, stigo pasitikėjimo savimi ir kitais). Psichologė padėjo kurti saugaus dalinimosi erdvę, taikė metodus, padedančius išsilaisvinti, atsikleisti vaiko asmenybei. Vaikai filmuodamiesi video dienoraštyje, lietuvių kalbos pamokose analizavo savo laikyseną, kalbos kultūros klaidas.

 
 
 
      
 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.