#
#

Jonavos „Lietavos" pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  www.lietavos.jonava.lm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

    Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla savo darbą pradėjo 1937 metais. Mokykla savo istoriją pradėjo, kaip netoli geležinkelio stoties buvo atidaryta pradinė mokykla. Vėliau ši mokykla buvo reorganizuota į septynmetę, aštuonmetę ir vidurinę. Šiuo metu mokykla yra pagrindinė.

     Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Klasių tėvų komitetai. Mokykloje dirba 10 mokytojų metodininkų, 21 vyresnysis mokytojas, 3 mokytojai, 2 mokytojai be kvalifikacinės kategorijos (iš programos „Renkuosi mokyti“), specialioji pedagogė – logopedė, psichologė, socialinė pedagogė, bibliotekininkė, sveikatos priežiūros specialistė.

     Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai: mokslo metų pradžios ir pabaigos šventės, valstybinių švenčių minėjimai, atviros dienos – susitikimai su Jonavos pradinės mokyklos ketvirtokais ir „Saulutės“ darželio auklėtiniais, Mokytojų diena, Užgavėnės, sporto šventės, sveikatingumo diena „Rudens siurprizai“, Kalėdinės eglutės šventė. Čia daug išradingumo parodo mokyklos mokiniai ir mokytojai. 

Per pastaruosius trejus metus mokinių skaičius mokykloje tendencingai mažėjo. 2011 metais- 357, iš jų 79 specialiųjų poreikių mokinių. 

Ugdymo turinys yra orientuojamas į esminių kompetencijų, ypač mokėjimo mokytis, pilietiškumo, raštingumo ugdymą. 

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla – modernizuota, besilaikanti tradicijų miesto pakraščio pagrindinė mokykla, besimokančios bendruomenės centras, sudaranti sąlygas įvairiapusei mokinių saviraiškai, ugdanti savarankišką, nuolat besimokantį, dorovingą Lietuvos pilietį, gebantį orientuotis šiuolaikinėje nuolat kintančioje aplinkoje bei  integruotis į šiuolaikinę visuomenę. 

    Mokykla įgyvendina valstybinę švietimo politiką, , teikia mokiniams programų įvairovę, saugią aplinką šiuolaikinį mokslo lygį bei poreikius atitinkantį išsilavinimą, pagrįstą konkrečiomis, sistemingomis žiniomis apie visuomenę ir gamtą, formuoja šiuolaikišką bei tradicijomis grįstą bendruomenės  vertybių ir pažiūrų sistemą, brandina tautinę, kultūrinę ir dvasinę savimonę, formuoja asmenybę, kuri sugebėtų įsitvirtinti visuomenėje. Mokyklai svarbu auginti žmogų, valdantį šiuolaikines technologijas, gebantį žinias pritaikyti praktikoje. Jonavos „Lietavos" pagrindinės mokyklos projektas „45 minutės tylos??"
 
Daugiau
 
Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos projektas „Nuo aušros iki sutemų: arba mokomės mokytis“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.