#
#

Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos projektas „Nuo aušros iki sutemų: arba mokomės mokytis“

Mokykla: Jonavos „Lietavos" pagrindinė mokykla

Kūrybos agentas:  Simonas Ramanauskas

Kuriantis praktikas:  Laisvis Karvelis

Kuruojantis mokytojas:  Vita Montvilienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Problema: mokyklos bendruomenės tarpusavio santykiai. Elgesio nuostatų formavimas siekiant kokybiško ugdymo. Problemą spręsime per kūrybinių gebėjimų ugdymą, lavindami ir gerindami – vaizduotę ir bendradarbiavimą. Nagrinėsime tai ir kursime pasitelkę: vaidybą ir kiną, literatūrą ir dailę. Veiklą siesime su šiais ugdymo dalykais, kaip lietuvių ir anglų kalba, istorija, dailė, geografija.

Tikslinė grupė:  9 kl.

Tikslai:  Stebėti mokinių elgesį, vertinant drausmę ir bendrą motyvaciją pamokų ir pertraukų metu. Didinti mokinių pažangumą, vertinant pažymius, namų užduočių atlikimą.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių ir anglų kalba, geografija, istorija ir tikyba.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Kinas,TV.DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.