#
#

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Interneto svetainė:  http://www.jaunimo.kaisiadorys.lm.lt/Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla savo paslaugas teikia pagal  pagrindinio, suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Siekia sudaryti sąlygas mokiniams mokytis pagal suaugusiųjų pradinio ugdymo programą.

Mokykloje  mokosi mokiniai, turintys bendravimo, mokymosi ir veiklos motyvacijos, adaptacijos visuomenėje bei elgesio problemų. Dalis mokykloje besimokančių mokinių buvo iškritę iš nuosekliojo mokymosi sistemos arba neprisitaikę  kitose bendrojo lavinimo įstaigose.  Jaunimo 8-10 klasėse vykdomas ikiprofesinis ugdymas, padedantis suvokti darbo reikšmę, lavinant darbinės veiklos įgūdžius, planuoti ir siekti asmeninės karjeros.

Mokyklos bendruomenės veikla nukreipta į kiekvieno mokinio sėkmingą socializaciją, teigiamus asmenybės pokyčius, sėkmę. Mokykla šioje srityje glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais rajone ir Respublikoje (PPT, VTAT, Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centru, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriumi, Kaišiadorių raj. savivaldybės Vaiko gerovės komisija bei kitomis jaunimo ir suaugusiųjų mokyklomis).

Mokyklos Pravieniškių skyriuje ugdomi nuteistieji, atliekantys bausmę Kaišiadorių rajono Pravieniškių pataisos namuose.

Mokyklos misija: Teikti kokybišką pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, ikiprofesinį mokymą, neformalųjį švietimą jaunimui ir suaugusiems.

Mokyklos vertybės: dėmesys mokiniui, tradicijos, saugumas, bedradarbiavimas.Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos projektas „Kalbu „keistai“: vaizdais, garsais, kūnu“ (I)
 
Daugiau
 
Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos projektas „Kalbu „keistai“: vaizdais, garsais, kūnu“ (II)
 
Daugiau
 
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos projektas „Aktyvus Aš“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.