#
#

Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla

Interneto svetainė:  www.valanciauspradine.ltMokyklos bendruomenė - tai ne tik administracija ir mokytojai, ar techniniai darbuotojai. Didžiausia ir svarbiausia bendruomenės dalis yra mokiniai ir jų šeimos. Mūsų mokykla yra įsikūrusi nutolusiame nuo miesto centro rajone – Žemuosiuose Šančiuose. Nuo seno Žemuosiuose Šančiuose gyveno dauguma darbininkų.

Šiandien taip pat dauguma mokinių tėvų yra įgiję darbininkų profesijas. Deja, dauguma jų yra bedarbiai, daug išsiskyrusių šeimų. Tai labai apriboja šeimų galimybę kokybiškai ugdyti savo vaikus, plėsti jų akiratį. Tai skaudi problema, turinti tiesioginės įtakos ir ugdymui mokykloje. Per dailės ir technologijų pamokas daug vaikų negali kokybiškai atlikti užduočių, nes neturi tinkamų priemonių. Retai gali dalyvauti ugdymo veiklose ne mokykloje (muziejuose, teatruose, ekskursijose ir pan.), nes tėvai neturi tam pinigų. Mūsų bendruomenės dar vienas specifinis bruožas yra tas, kad mokykloje mokosi ir kitų tautų vaikai. Daugiausia tai romų tautybės mokiniai. Šiems vaikams reikia ypatingos socialinės, kultūrinės ir ugdymo pagalbos. Liūdna, bet dalis tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, menkai rūpinasi vaikais. Tai skaudžios problemos. Bet galime džiaugtis, kad yra ir išsilavinusių tėvų, gabių mokinių mokykloje, kurie dalyvauja įvairiuose konkursuose, varžybose mokykloje, mieste ir šalyje.

Mokykloje dirba daugiausia vidutinio amžiaus mokytojos, visos įgijusios aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Muziką, šokį, kūno kultūrą, anglų kalbą, tikybą dėsto specialistės. Dailės būreliui vadovauja dailės mokytoja, chorui ir ansambliui vadovauja ateinanti muzikos mokytoja. Visose veiklose nuoširdžiai dalyvauja, pataria ir konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui L. Buliuolienė. Mokyklos kolektyvas noriai dalinasi idėjomis, bendradarbiauja tarpusavyje ir su mikrorajono švietimo įstaigomis. Tikrai visos mokytojos stengiasi vaikams kuo daugiau duoti ne tik žinių, bet ir žmogiškos šilumos, kurios dažnai pritrūksta namuose. Mokyklos techniniai darbuotojai taip pat yra draugiški, mielai talkina mokytojoms. ,,Mokykla – mūsų antrieji namai“ – tai netuščia frazė, o mūsų bendro būvio esmė.

Kauno Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos projektas „Gamtos pėdsakais“
 
Daugiau
 
Kauno Valančiaus pradinės mokyklos projektas „Žodžių kraitė"
 
Daugiau
 
Kauno Valančiaus pradinės mokyklos projektas „Draugystės šalis"
 
Daugiau
 
Kauno Valančiaus pradinės mokyklos projektas „Labirintas"
 
Daugiau
 
Vaikų televizija „Vaikų Marsas“ Kauno Motiejaus Valančiaus pradinėje
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.