#
#

Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  www.antanavas.lt/lt/mokyklaDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinė mokykla yra įsikūrusi nedidelės savivaldybės pakraštyje, Antanavo kaimo centre. 

Mokykla šįmet minėjo 88 – ąsias įkūrimo metines. XIX a. II pusėje Antanavo dvare buvo įsteigta trimetė mokykla, kurią vaikai lankė tik žiemos metu. 1923 m. lapkričio 23 d. Marijampolės apskrityje, Antanavo valsčiuje, Užuoganų seniūnijoje, Gaisrių kaime buvo įkurta Gaisrių pradžios mokykla. Pirmasis mokytojas – Antanas Vyšniauskas. 1946 metais mokykla iš Gaisrių kaimo buvo perkelta į buvusius dvaro rūmus. 1999-2000 mokslo metais mokykla perorganizuota į dešimtmetę, priskirta Kazlų Rūdos savivaldybei.

Šiandien Antanavo pagrindinė mokykla – saugi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai organizuojanti ugdymo procesą bei puoselėjanti kultūrinį paveldą mokykla. Mokyklos misija - teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, vykdyti priešmokyklinį ugdymą, grįsti mokyklos veiklą demokratiniais valdymo principais, sudaryti sąlygas mokinių ir mokytojų saviraiškai, ugdyti laisvą ir savarankišką asmenį, gebantį atsakingai gyventi. Mokykloje mokosi 97mokiniai, dirba 23 mokytojai.

Mokykloje daug dėmesio skiriama mokinių socialiniam, doriniam, tautiniam ir pilietiniam ugdymui. Veikia įvairūs neformalaus ugdymo būreliai: sporto, šokio, dainavimo, dailės, gamtininkų, gitaristų. Mokiniams sudaroma galimybė dalyvauti įvairiose varžybose, olimpiadose, konkursuose, parodose, koncertuose, akcijose. Vertybinės nuostatos ugdomos įtraukiant mokinius į mokykloje vykdomus projektus, organizuojant netradicinio ugdymo dienas, kuriant patrauklią mokymosi aplinką. 

Mokyklos bendruomenė kuria ir puoselėja kultūrines tradicijas. Kasmet rengiamos šventės, kaip Mokyklos gimtadienis, Kalėdinis karnavalas, Šeimos diena, Padėkos diena, jau tapo tradicinėmis. Palaikant glaudžius ryšius su miestelio bendruomene, minimos ir kalendorinės bei valstybinės šventės: Advento popietė, Laisvės gynėjų diena, Lietuvos Nepriklausomybės diena ir kt.

Mokykla turi savo emblemą, vėliavą, himną.

Šilti ir pagarbūs mokinių, tėvų, mokytojų ir kitų darbuotojų tarpusavio santykiai lemia bendruomenės susitelkimą, gebėjimą siekti bendrų tikslų, ugdo ir stiprina pasitikėjimą savimi, savigarbą, toleranciją. Dauguma mokyklos bendruomenės narių tapatinasi su mokykla.Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos projektas „Be pavadinimo“
 
Daugiau
 
Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos projektas „Gyvenimas + Mokslas = 1"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.