#
#

Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos projektas „Be pavadinimo“

Mokykla: Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinė mokykla

Kūrybos agentas:  Rūta Ivaškevičiūtė

Kuriantis praktikas:  Irina Černiukė

Kuriantis praktikas:  Gabrielė Labanauskaitė-Diena

Kuriantis praktikas:  Mantas Televičius

Kuruojantis mokytojas:  Rima Radžiūnienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Autentiškumo paieškos kūrybiškose pamokose atsižvelgiant į mokinių motyvacijos mokytis, atsakomybės ir bendradarbiavimo stoką.

Tikslinė grupė:  1-4 klasės, 5-7 klasės.

Tikslai:  Pamokose pateikiamos medžiagos aktualumas mokiniams, sąsajos su kasdiene, autentiška patirtimi.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, matematika, anglų kalba, biologija, istorija, žmogaus sauga, muzika, dailė ir technologijos.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Dailė, tekstilė, dailės terapija, fizika, renginių organizavimas, dramaturgija.


Nuorodos: 

• Projekto profilis socialiniame tinkle Facebook. 
 
 
      
 
 
 
      
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.