#
#

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos projektas „Mokykla kaip stovykla“

Mokykla: Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla

Kūrybos agentas:  Jurga Vidugirienė

Kuriantis praktikas:  Martynas Sučyla

Kuriantis praktikas:  Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė

Kuruojantis mokytojas:  Jūratė Gotautienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip įprastus mokyklos bendruomenės renginius mokytojams ir mokiniams paversti patyriminiu mokymosi procesu?

Tikslinė grupė:  4, 6, 7, 9 klasių mokiniai.

Tikslai:  Mokyklinių renginių atnaujinimas, suaktualinimas, pavertimas mokymosi procesu.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Pilietinis ugdymas, muzika, technologijos, istorija, lietuvių klb., dailė, etika.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Muzika, teatras, kūrybinis rašymas.


  • Projekto idėja – „tradiciniais“ vadinami ir metai iš metų štampuojami renginiai iš naujo perkuriami ir įgyvendinami moksleivių ir mokytojų. Fantazijos pliūpsniai ten, kur jos jau seniai nėra. Teigiamos, visą gyvenimą atmintyje išliekančios emocijos vietoj nuolatinės atsiskaitymų ir kontrolinių baimės. Džiaugsmas būti, planuoti, mokytis, kurti kartu. Projekto akiratyje atsirado du „tradiciniai“ mokyklos renginiai: Kovo 11-oji ir Kaziuko mugė. Projekto kertiniais stulpais tapo trys stovyklos mokykloje: dviejų dienų – ketvirtokams, trijų dienų – šeštokams/septintokams ir trijų dienų – devintokams. Kiekvienos stovyklos mokykloje metu buvo ne tik stovyklaujama ir pramogaujama, bet ir mokomasi mokyklinių renginių planavimo, idėjų generavimo, logistikos, užduočių pasiskirstymo, delegavimo ir t.t. Stovyklos metu buvo ruošiamasi vienam konkrečiam renginiui. Renginys buvo įgyvendintas. Iš karto po jo vyko gili renginio ir pasiruošimo jam refleksija.

 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.