#
#

Radviliškio rajono Sidabravo vidurinė mokykla

Interneto svetainė:  www.sidabravas.radviliskis.lm.ltSidabravo vidurinė mokykla yra Sidabravo seniūnijos centre. Nuo Radviliškio rajono centro nutolusi 35 km. Mokiniams nėra galimybių lankyti muzikos, dailės, sporto mokyklų, todėl mokiniai lavinasi mokykloje veikiančiuose papildomojo ugdymo užsiėmimuose. Nuolat vyksta mokinių koncertai, dailės ir technologijų darbų parodos, aktyviai dalyvaujame įvairiose rajono ir respublikiniuose renginiuose, olimpiadose.

Jau keleri metai dalyvaujame projektuose su kaimo ūkininkais, bankų atstovais, vykstame į įmones, susipažįstame su įvairiomis profesijomis, padedame mokiniams pažinti save, pasirinkti būsimą profesiją, tačiau mes turime problemą – sunku surasti kūrybinių profesijų verslininkų. Siekiame skatinti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvą mokymosi motyvacijai didinti. Norime paskatinti mokinių tėvus, kad jie padėtų ne tik materialiai, bet ir prisidėtų prie klasės vadovų, mokytojų kūrybiškumo, bendravimo įgūdžių tobulinimo.

Nuolat ieškome įvairesnių mokymo, bendravimo ir bendradarbiavimo būdų ir metodų.

Mokyklos bendruomenė jau organizavo įvairius projektus: Visuotinę švietimo savaitę, skirtą Tolerancijos dienai, smurto ir patyčių prevencijai skirtą renginį „Žemė - graži be patyčių“, žalingų įpročių prevencijai skirtą renginį „Mes - tūkstantmečio sidabraviečiai“ ir kt., kurie ypač patiko moksleiviams ir skatino pačius aktyviai kurti ir dalyvauti.

2011-2013 metais dalyvaujame Švietimo mainų paramos fondo Comenius tarptautiniame projekte, skirtame vyresniųjų klasių mokiniams: „Ekologinis jaunųjų piliečių auklėjimas mūsų planetoje žemėje“, vykdome jaunimo ekologinį švietimą, organizuojame įvairias akcijas, dalyvaujame tarptautiniuose seminaruose. Mokiniai turės galimybę pakeliauti po Ispaniją, Graikiją, Portugaliją, Lenkiją.

Mokinių yra labai laukiamos, kūrybiškumą skatinančios integruotos pamokos.

Mokykla, bažnyčia ir kaimų bendruomenės glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, organizuojant kasmetinę konferenciją „Nėra meilės be gailestingumo“. Mokiniai kartu su tėvais ir mokytojais ruošia programą - koncertą. Malonių akimirkų mokiniams teikia bendravimas agapės metu su jėzuitais, vienuoliais, kaimo bendruomene. Mokyklos bendruomenė - aktyvi tradicinių bažnyčios atlaidų dalyvė. Mokytojai ir mokiniai dalyvauja renginių meninėse programose, organizuoja sportines varžybas. Į atlaidus kviečiamas jaunimas, gerais darbais garsinantis savo gimtinę - tai dainininkai, šokėjai, aktoriai, sportininkai.

Mokyklos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja: mokinių taryba bendrauja su klasių atstovais, aiškinasi, kokios yra problemos ir kartu pateikia pasiūlymus, idėjas mokyklos administracijai. Mokiniams yra sudaromos galimybės pateikti pasiūlymus, išreikšti kritiką. Mokiniai, „Gerumo spindulėlis 2011“ nominantai, susibūrė į „Mokinių vaiko gerovės komisiją“, kuri nuolat sprendžia mokinių patyčių ir smurto problemas mokykloje, padeda nuskriaustiems, analizuoja situacijas, teikia pasiūlymus mokyklos Vaiko gerovės komisijai.

Mokykloje veikia mokinių komitetas, kuris sprendžia mokinių laisvalaikio, mokymosi, lankomumo ir kitas problemas. Mokyklos administracija, mokytojai visuomet skatina mokinių iniciatyvą, gerus darbus.

„Kūrybos mozaika” Sidabravo vidurinėje
 
Daugiau
 
Radviliškio r. Sidabravo vidurinės mokyklos projektas „Ritmika pamokoje: šiuolaikinė P.Cvirkos „Vaikų karo“ interpretacija“
 
Daugiau
 
Radviliškio rajono Sidabravo vidurinės mokyklos projektas „Bendruomenė + kūryba2 + bendradarbiavimas + erdvė3 = mokykla" (I)
 
Daugiau
 
Radviliškio rajono Sidabravo vidurinės mokyklos projektas „Bendruomenė + kūryba2 + bendradarbiavimas + erdvė3 = mokykla" (II)
 
Daugiau
 
Radviliškio rajono Sidabravo vidurinės mokyklos projektas „Bendruomenė + kūryba2 + bendradarbiavimas + erdvė3 = mokykla" (III)
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.