#
#

Radviliškio rajono Sidabravo vidurinės mokyklos projektas „Bendruomenė + kūryba2 + bendradarbiavimas + erdvė3 = mokykla" (I)

Mokykla: Radviliškio rajono Sidabravo vidurinė mokykla

Kūrybos agentas:  Mindaugas Butvila

Kuriantis praktikas:  Dalius Dirsė

Kuriantis praktikas:  Gintarė Kazakevičienė

Kuruojantis mokytojas:  Janina Gedvilienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Mokinių ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas ir tobulėjimas pamokų metu.

Tikslinė grupė:  91 penktokas, šeštokas, septintokas ir devintokas

Tikslai:  Panaudojant mokyklos ir aplinkos erdves ir mokinių sukurti aplinką, kuri skatintų mokinių mokymosi motyvaciją, kūrybines galias. Vidinių mokymo (si) resursų paieška panaudojant kūno kalbą, teatrinius etiudus, meninę kompoziciją.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, geografija, fizika, prancūzų kalba, matematika, istorija, dailė.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Interaktyviojo teatro metodai: socialinis teatras, psichodrama, improvizacija


Nuorodos:

 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.