#
#

Rokiškio r. Obelių gimnazijaRokiškio r. Obelių gimnazija savo istoriją skaičiuoja nuo 1946 m., kai Obeliuose buvo įkurta progimnazija (nuo 1949 m.- vidurinė mokykla). Gimnazijos statusas mokyklai suteiktas 2007 metais.  2013-2014 mokslo metais mokyklą baigė 65 –oji abiturientų laida.   Gimnazijoje mokiniai turi galimybę įgyti pradinį,  pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Sėkmingas mokinių poreikių tenkinimas vidurinio ugdymo programoje: didelė modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla. Aktyviai taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Rokiškio r. Obelių gimnazija turi neformaliojo ugdymo skyrių – muzikinės saviraiškos, dainavimo bei dailės programas renkasi daugiau nei pusė gimnazijos mokinių. Šio skyriaus ugdytiniai dalyvauja Rokiškio rajono, miestelio renginiuose,  tarptautiniuose konkursuose. Gimnazija organizuoja tarptautinį vaikų instrumentininkų festivalį ,,Spindulėlis Obeliuose“, tradicinį, tarptautinį vokalistų festivalį-konkursą ,,Obels žiedo giesmė“.

Didelis dėmesys skiriamas mokinių saugumui, socializacijai – dalyvaujama pilotiniame projekte ,,Saugi mokykla“, įgyvendinama prevencijos ir socialinių įgūdžių programa ,,Sniego gniūžtė“,  patyčių ir smurto prevencijos programa ,,Olweus“, mokiniams kryptingai teikiama socialinė pagalba.

 2014- 2015 m. m.  gimnazijoje mokosi 265 mokiniai, dirba 41 mokytojas. Gimnaziją lanko Obelių miesto, Obelių Priemiesčio ir aplinkinių kaimų vaikai iš Aleksandravėlės, Antanašės, Gediškių, Bučiūnų, Pakriaunių, Zarinkiškių, Stasiūnų.Rokiškio r. Obelių gimnazijos projektas „Platforma“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.