#
#

Rokiškio rajono Obelių darželio - mokyklos projektas „Kuriame savo mokyklą kartu"

Mokykla: Rokiškio rajono Obelių darželis – mokykla

Kūrybos agentas:  Jurgita Bugailiškienė

Kuriantis praktikas:  Jurgita Jakubauskaitė

Kuruojantis mokytojas:  Gita Kolosovienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Mokymasis mokyklos erdvėse arba kaip mokyklos bendruomenei iš paprastų priemonių susikurti jaukų, lavinantį, mokymuisi naudingą interjerą.

Tikslinė grupė:  26 pirmokai, 18 antrokų

Tikslai:  Darbuotojų kūrybiško darbo patirties įgijimas ir dalijimasis ja

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Dizainas


Projektu siekiame didinti saviraišką ir įsitraukimą į mokymosi procesą.

Projektas apima vidinių bei išorinių mokymosi erdvių bei išorinių mokymosi aplinkų panaudojimą kūrybiškam mokymuisi skatinti.

Nuorodos:


DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.