#
#

Šakių r. Gelgaudiškio vidurinė mokykla

Interneto svetainė:  http://www.gelgaudiskis.sakiai.lm.lt/Mūsų mokykla viena seniausių Zanavykijoje, išleido jau 54 abiturientų laidas. 2011 - 2012 m.m. mokykloje mokosi 360 mokiniai. Yra 19 klasių komplektų.
2007 m. mokykla renovuota, išsiskiria sutvarkyta mokymosi aplinka: antra pagal dydį rajone sporto salė, didelė aktų salė, valgykla, biblioteka, informacinių technologijų kabinetas, kiekviename kabinete yra kompiuteris su prieiga prie interneto, galima naudotis „Multimedia“.

Mokykloje dirba 38 pedagogai (34 mokytojai, 4 darbuotojai teikia mokiniams pagalbą: 1 socialinė pedagogė, 1 specialioji pedagogė - logopedė, mokytojo padėjėja, bibliotekininkė). 11 dirbančių pedagogų turi metodininko, 26 vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Mokykloje saugi, darbinga aplinka. Aiškūs susitarimai tarp mokinių ir mokytojų, vyrauja pagarba ir pasitikėjimas. Mokyklos veikla grindžiama bendruomenės narių geranorišku ir mandagiu bendravimu bei bendradarbiavimu. Mokytojai pastoviai kelia kvalifikaciją kursuose, seminaruose, aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Mokykla, organizuodama savo veiklą, atsižvelgia ir į tėvų poreikius bei pageidavimus. 2011 m. mokykla buvo gerai įvertinta išorės audito.
Mokykloje stipri mokinių savivalda, veikia jaunimo organizacija „Takas“.
Daugelis mokyklos mokinių yra motyvuoti ir siekiantys rezultato. Mokykla didžiuojasi savo ugdytinių pasiekimais. Dvyliktokė G.Vaičaitytė 2 metus iš eilės tapo tarptautinio konkurso „Matmintinis“ nugalėtoja mergaičių grupėje. Kasmet mokiniai užima prizines vietas ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape, respublikiniuose fotografijų ir kituose konkursuose, respublikinėse olimpiadose (III, IV vietas). Rajono matematikos, biologijos, fizikos, geografijos olimpiadose mūsų mokiniai taip pat „susirenka“ prizines vietas. Praėjusiais metais turėjome 21 prizininką.
Mokykloje veikia 23 neformalaus ugdymo būreliai, kurių veikloje dalyvauja apie 85 proc. mokinių. Populiariausi iš jų: sporto, jaunųjų gamtininkų, tautinių šokių, jaunųjų gitaristų, foto meno, dailės ir kt.
Mokykloje vyksta įvairūs renginiai, kurie sutraukia ne tik mokyklos, bet ir viso miestelio bendruomenės narius: Kalėdinė šventė, Jaunųjų eruditų konkursas, „Muzikuojančios šeimos“, šokių šventė „Su vėjeliu“, „Šimtadienis“ ir kt.


Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos projektas „Gyvybės laboratorija“
 
Daugiau
 
Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos projektas „Mokytis ir kurti pasitelkiant judesį, vaidybą ir repą!“
 
Daugiau
 
Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos projektas „Per praeitį į ateitį“
 
Daugiau
 
Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos projektas „116 cheminių elementų"
 
Daugiau
 
Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos projektas „Jausmų galia"
 
Daugiau
 
Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos projektas „Trečio aukšto paslaptis"
 
Daugiau
 
Gelgaudiškio vidurinės mokyklos „Susitikimų sodas“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.