#
#

Vilniaus Pelėdos pradinės mokyklos projektas „Eko(logo) maiš(t)as"

Mokykla: Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla

Kūrybos agentas:  Kornelija Česonytė

Kuriantis praktikas:  Andrejus Gaidamavičius

Kuriantis praktikas:  Vida Lipskytė

Kuruojantis mokytojas:  Jurgita Sizovienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Ar „priartinus“ pasaulio pažinimo pamokas prie praktikos ir sujungus šį dėstomą dalyką su kitais mokomaisiais dalykais padidės mokinių mokymosi motyvacija, vaikai susidomės pasaulio pažinimo dalyku, atsiras daugiau bendro darbo įgūdžių, vaikai įgaus daugiau pasitikėjimo savimi ir kitų bendrųjų kompetencijų.

Tikslinė grupė:  92 antrokai ir trečiokai

Tikslai:  Surengti vaikų ir mokytojų konferenciją neįprastoje vietoje ir parodą mokyklos kieme ekologijos tema. Pagrindinė projekto idėja buvo ištyrinėti ekologijos temą siejant ją su mokymosi dalykais (pasaulio pažinimu, lietuvių kalba, matematika, etika, tikyba, daile ir technologijom, šokiu), bendrųjų kompetencijų ugdymu. Ekologija projekte tapo centrine ašimi, jungiančia didžiąją dalį dėstomų dalykų ir bendrųjų kompetencijų lavinimą. Projekto idėja buvo kuo geriau suprasti kas yra ekologija, išplečiant šį terminą į visas gyvenimo sritis ir mokomuosius dalykus. Akcentuoti praktinę veiklą( bandymai, tyrinėjimai, stebėjimai, fiksavimai ir t.t.), kuri pradinio amžiaus vaikams yra patraukliausia pažinimo forma. O taip pat vienas iš tikslų buvo vystyti informacijos paieškos įgūdžius, paskatinti konstruktyviai ir kūrybiškai dirbti grupėse, atrasti naujas mokymosi erdves, aplankyti muziejų, parodų, kas stimuliuoja ir aktyvina mokymosi procesą.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, dailė.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Psichologija


Nuorodos:
  • Palaikykite projekto profilį socialiniame tinkle facebook.com 
 
 
      
 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.