#
#

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

Interneto svetainė:  vileisis.ltTai pagrindinė mokykla, teikianti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, kurioje puoselėjant partneryste besiremiančią aplinką, būtų įkurtas Užupio rajono socialinių įgūdžių ugdymo centras.
Mokykloje yra EMILE klasės – integruotas dalyko ir prancūzų kalbos mokymas nuo 2010 m., sėkmingai toliau tęsiama prevencinė programa LIONS QUEST (nuo 2009 m.).

Mokykla taip pat dalyvauja infrastruktūrinės plėtros projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, kuris yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTPplius) dalis. Šiuo projektu siekiama įrengti šiuolaikinėmis technologijomis (stacionariomis ir mobiliomis) aprūpintas mokytojų darbo vietas, skirtas mokytojams pasiruošti pamokoms, jų savišvietai, keistis informacija ir patirtimi. Tokiu būdu bus gerinama švietimo kokybė, kuriamos kuo palankesnės bendrojo lavinimo ugdymo(si) sąlygos. Sėkmingai organizuojamos muzikinės klasės.


Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos projektas „Korys”
 
Daugiau
 
Vilniaus Vileišio progimnazijos mokyklos projektas „Tiltai"
 
Daugiau
 
Vilniaus Vileišio progimnazijos projektas „Folkloro patarlės"
 
Daugiau
 
Vilniaus Vileišio progimnazijos projektas „Užupio istorijos"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.