#
#

Vilniaus Vileišio progimnazijos projektas „Užupio istorijos"

Mokykla: Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

Kūrybos agentas:  Lina Užkuraitytė

Kuriantis praktikas:  Elena Sakalauskaitė

Kuruojantis mokytojas:  Nijolė Stankevičienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip knygos leidybos procesas gali lavinti kalbinės raiškos gebėjimus ir gilinti kritinį mąstymą bei integruoti etikos, tikybos ir anglų kalbos pamokas?

Tikslinė grupė:  50 šeštokų

Tikslai:  Pasitelkus leidybinį procesą moksleivius įtraukti į knygos kūrimą padedant atsiskleisti jų kūrybiniams gebėjimams, gebėjimui dirbti komandose ir bendradarbiavimui, įgautų pasitikėjimo savo jėgomis, išmoktų domėtis savo artimiausia aplinka, ir atrastų joje dalykų, objektų, kurie juos sudomintų. Mokytojai išmoktų kartu su mokiniais ugdyti jų kūrybingumo gebėjimus ir rengti planus skirtus plėtoti kūrybišką mokymąsi.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Tikyba, etika, anglų kalba


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Leidyba


Nuorodos:
Palaikykite mokyklos projektų puslapį socialiniame tinkle facebook.com

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.