#
#

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija

Interneto svetainė:  www.zidinio.vilnius.lm.ltVilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje mokosi 450 mokinių. Ugdymo procesas jiems organizuojamas įvairiomis formomis, idant būtų patenkinti kiekvieno besiugdančiojo poreikiai, derinant juos su mokinių norais bei galimybėmis. Mūsų mokyklos bendruomenė ypatinga tuo, kad orientuojasi į kiekvieno bendruomenės nario poreikius jaustis įvertintais, pripažintais, saugiais bei realizuoti savo turimą potencialą. 

Mūsų gimnazijos mokytojai imlūs naujovėms ir stengiasi kūrybiškai žiūrėti į ugdymosi procesą, nes kasdien susiduria su iššūkiu suderinti labai skirtingų mokymosi patirčių turinčių mokinių galimybes. Ypatingai skatinamas mokinių įsitraukimas į neformalaus ugdymo veiklas, nes manoma, kad įgūdžiai ir kompetencijos, kurios ugdomos per netradicinius užsiėmimus gali būti sėkmingai perkelti ir pritaikyti įvairiose gyvenimo arba mokymosi situacijose. Gimnazijos bendruomenė skatinama inicijuoti ir įgyvendinti įvairius vietinės reikšmės, respublikinius arba tarptautinius projektus, nes matoma prasmė dalintis idėjomis, skleisti savas ir nuolatos įnešti naujų vėjų į savo kasdienius darbus.
Gimnazijos bendruomenė turi ilgalaikes tradicijas švęsti kartu kalendorines bei mokyklines šventes, kaskart sugalvodama naujus patrauklius būdus, naujus siužetus bei įtraukdama kuo daugiau kūrybingų bendruomenės narių. Per ilgametę darbo patirtį užsimezgė labai glaudūs santykiai su atstovais iš kitų organizacijų - gimnazija turi daug partnerių kituose Lietuvos miestuose bei užsienio šalyse. Su jais įgyvendinamos įvairios aktualios, inovatyvios ir prasmingos iniciatyvos. Viena paskutiniųjų iniciatyvų – tarptautinis projektas „DEPArt (Developing Educational Processes using Art)“, kurio partneriai yra 5 Europos šalys ir kurio centrinė ašis – efektyvus meno metodų taikymas įvairių dalykų pamokose.
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos bendruomenė nuolatos stengiasi tobulėti ir ieškoti įvairių kokybiškų ir netradicinių būdų užtikrinant kiekvieno gimnazijos mokinio gerą savijautą ir aukštus pasiekimus.


Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos projektas „Židinys kūrybiškai“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.