#
#

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos projektas „Geologinė kriminalistika“

Mokykla: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė m.

Kūrybos agentas:  Daiva Ivanauskaitė

Kuriantis praktikas:  Simonas Saarmann

Kuriantis praktikas:  Gabrielia Kuodytė

Kuriantis praktikas:  Viktoras Gundajevas

Kuruojantis mokytojas:  Vaida Vaitaitytė

 


Tyrinėjimo sritis:  Mokėjimo mokytis ir darnaus vystymosi kompetencijų ugdymas per tiriamąją veiklą gamtos mokslų dalykuose, jungiant juos su lietuvių kalba ir krašto raidos istorija, kiekvieno mokinio ypatybėmis bei jų savita gyvenimo patirtimi.. Elementai - savarankiškumas, savęs pažinimas, bendradarbiavimas, kritinis mąstymas, tiriamoji veikla, žinių taikymo įvairiuose gyvenimo kontekstuose, holistinė pasaulėžiūra.

Tikslinė grupė:  8-10 kl.

Tikslai:  Didinti mokėjimo mokytis kompetenciją. Skatintio aktyvumą ir įsitraukimą pamokose, savarankiškumą.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Chemija, matematika, biologija, lietuvių kalba.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Geologija, teatras, kinas (animacija). 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.