#
#

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos projektas „Gyvūnų mokykla“

Mokykla: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė m.

Kūrybos agentas:  Daiva Ivanauskaitė

Kuriantis praktikas:  Viktoras Gundajevas

Kuriantis praktikas:  Gabrielia Kuodytė

Kuriantis praktikas:  Simonas Saarmann

Kuruojantis mokytojas:  Vaida Vaitaitytė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip sisteminis, integralus mokymasis per „savęs pažinimo“ ašį bei pasirinktos kūrybinės veiklos galėtų padėti mokytojams ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją?

Tikslinė grupė:  1-4 kl.

Tikslai:  Ugdyti mokėjimą mokytis. Skating aktyvumą ir įsitraukimą pamokose, savarankiškumą.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, matematika, anglų kalba.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Teatras, kinas (animacija), geologija. 
 
 
      
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.