#
#

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos projektas „Kino jungtys“

Mokykla: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė m.

Kūrybos agentas:  Daiva Ivanauskaitė

Kuriantis praktikas:  Viktoras Gundajevas

Kuriantis praktikas:  Gabrielia Kuodytė

Kuriantis praktikas:  Simonas Saarmann

Kuruojantis mokytojas:  Vaida Vaitaitytė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kūrybiškas ir integralus mokėjimo mokytis ir komunikavimo ugdymas. Elementai - savęs pažinimas, savo mokymosi stiliaus pažinimas ir jo panaudojimas, savarankiškumas, atkaklumas, bendravimas ir bendradarbiavimas.

Tikslinė grupė:  5-7 kl.

Tikslai:  Didinti mokėjimo mokytis kompetenciją. Skatinti aktyvumą ir įsitraukimą pamokose, savarankiškumą.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, rusų ir anglų kalba, istorija.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Kinas (animacija), teatras, geologija. 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.