#
#

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos projektas „Drausmės kaleidoskopas“

Mokykla: Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija

Kūrybos agentas:  Aušra Baltrūnienė

Kuriantis praktikas:  Eglė Stankūnaitė

Kuriantis praktikas:  Lina Valantiejūtė

Kuruojantis mokytojas:  Janina Vildžiūnienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip sukurti mokinius įtraukiančias veiklas pamokose bei darbui ir mokymuisi palankią atmosferą?

Tikslinė grupė:  II-a gimnazijos klasė (10 kl.) ir mokytojai.

Tikslai:  Pasiekti daugiau drausmės ir įsitraukimo, keičiant mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius, stiprinant vaikų sąmoningumą, kuriant įtraukiantį pamokos turinį.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Matematika, fizika, chemija, biologija, tikyba, anglų kalba.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Aviacija, žurnalistika, kovos menai, kinas.


  • Projekto idėja – projekto pradžioje buvo išsikeltas tikslas pasiekti daugiau drausmės ir įsitraukimo per pamokas šioje klasėje, keičiant mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius, stiprinant vaikų sąmoningumą, kuriant įtraukiantį pamokos turinį. Praktikė Eglė dirbo su matematikos, fizikos chemijos, biologijos, tikybos mokytojais. Kartu buvo suplanuotos ir pravestos šių dalykų pamokos integruojant kovos menus, aviaciją, menines dirbtuves (kaleidoskopo gamyba), kiną, kūrybines veiklas susijusias su judesiu, vaidyba. Praktikas Mantas vedė paskaitą dešimtokams apie sėkmę ir tikslo siekimą, kuri vaikams paliko labai stiprų įspūdį, dienos žygį lauke su Kupiškio karine šaulių kuopa, seminarą mokytojams, po kurio suplanuotas dar vienas. Praktikės Linos bendro darbo su anglų kalbos mokytoju dėka gimė labai pavykusi atvira anglų kalbos pamoka, kurią vedė pats mokytojas panaudodamas savo sukurtus įtraukiančius metodus mokantis gramatikos ir vėliau juos pristatė kitiems mokytojams.

 
 
 
      
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.