#
#

Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos projektas „Per kiną į save ir kitą“

Mokykla: Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla

Kūrybos agentas:  Ieva Žibūdaitė

Kuriantis praktikas:  Kristina Buožytė

Kuruojantis mokytojas:  Aida Jurešienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip per kiną, filmukų kūrimą ugdyti pagarbą vienas kitam, išlaisvinti vaikų kūrybinius gebėjimus ir fantaziją, akcentuoti darbo kokybę, gerinti mokinių kalbinę raišką, atverti linksmumą, gyvumą, budinant iš ramios apatijos ir nuobodulio, skatinti atkaklumą, su mokytojomis kuriant šiltus ir betarpiškus santykius.

Tikslinė grupė:  7 kl.

Tikslai:  Kino, vaizduotės ir smalsumo atradimas. Emocijų išlaisvinimas. Mokėjimo mokytis kompetencija, saviraiška, konkretaus dalyko žinios: 7 klasėje – lietuvių, anglų, rusų kalbos.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba, istorija, tikyba, etika, geografija, dailė, matematika.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Kinas.DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.