#
#

Šiaulių Jovaro progimnazija

Interneto svetainė:  www.jovaras.comJovaro progimnazija žinoma vietos bendruomenei, kaip kryptingą meninį ugdymą įgyvendinanti mokykla. Jovaro progimnazija aktyviai dalyvauja Šiaulių miesto kultūriniame gyvenime. Kasmet dalyvaujama miesto gimtadienio eisenoje, koncerte. Mokykla yra pasirinkusi kryptingo meninio ugdymo (dailė, šokis) kryptį, todėl dažnai organizuojamos mokinių darbų parodos viešose ir atvirose Šiaulių miesto erdvėse. Progimnazijos šokių kolektyvas „Šėltinis“ gerai žinomas miesto ir šalies mastu.

Mokykla palaiko glaudžius ryšius su lopšeliu-darželiu „Klevelis“, Centro pradine mokykla. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Didždvario gimnazija, kurioje mūsų mokyklos mokiniai gali tęsti savo mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą.

Bendradarbiauja su švietimo institucijomis, socialiniais partneriais ir kitomis įstaigomis. Padeda garsinti mokyklos vardą, pritraukti į mokyklą daugiau mokinių, praturtina, aktyvina ir praplečia mokinių formalųjį bei neformalųjį ugdymą.

Mokyklos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su Rygos „Ziemelvalstu“ gimnazijos mokytojais ir mokiniais, organizuoja bendrus renginius, dalinasi gerąja patirtimi. Keičiamasi mokinių ir mokytojų delegacijomis, organizuojamos parodos, konferencijos, metodinės dienos, atviros pamokos.

Vykdoma aktyvi projektinė veikla: kasmet dalyvaujama ir laimimas finansavimas vasaros poilsio bei prevencinių programų konkursuose, socialinėse, gamtosaugos programose bei Švietimo kaitos fondo skelbiamuose konkursuose.

Šiaulių Jovaro progimnazija: „Atrask fizikos lobius“
 
Daugiau
 
Šiaulių Jovaro progimnazijos projektas „Įminkim realybės mįslę"
 
Daugiau
 
Šiaulių Jovaro progimnazijos projektas „Žmogaus cheminis žemėlapis"
 
Daugiau
 
Šiaulių Jovaro progimnazijos projektas „Epochų gatvė"
 
Daugiau
 
Šiaulių Jovaro progimnazijos projektas „Kaip perduoti žinutę“
 
Daugiau
 
Šiaulių Jovaro progimnazijos projektas „Kalbos žaismė“
 
Daugiau
 
Šiaulių Jovaro progimnazijos projektas „Su Guliveriu po pasaulį“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.