#
#

Vilniaus rajono Pagirių gimnazija

Interneto svetainė:  www.pagiriugimnazija.ltVilniaus r. Pagirių gimnazija – daugiakalbė mokymo institucija. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokome dviem kalbomis (lietuvių, lenkų). Platus neformalaus vaikų švietimo spektras (dainavimas, šokiai, dailė, sportinė veikla, žurnalistika ir kt.). Turime Mažųjų Lygainių pradinio, Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ir Vaidotų pradinio ugdymo skyrius. Iš viso mokosi 820 mokinių. Tai didžiausia mokykla Vilniaus rajone.

Pagirių gimnazijoje sukurta savita kalbinė aplinka, būdinga visam Vilnijos kraštui. Gimnazijos tautų „Babilonas“ - mūsų išskirtinis ypatingas bruožas. Po vienu stogu dirba ir mokosi įvairių tautybių atstovai (lietuviai, lenkai, totoriai, žydai, baltarusiai, rusai ir kt.). Pakankamai stiprios lietuvių, lenkų bendruomenės, prasmingai ir savitai reiškiasi ne itin gausios rusų, totorių bendruomenės. Ritualiniai renginiai (mokslo ir žinių dienos šventė, penktokų atėjimo šventė, gimnazisto diena, dvyliktokų šimtadienis - pokylis, Užgavėnės ir kt.), susitikimai su istorinės tėvynės atstovais – gimnazijos tautų „Babilono“ veiklos leitmotyvai. Ypač reikšmingi pilietiškumo raiškos pavyzdžiai – valstybingumo įprasminimo renginiai. Jie suvienija margą gimnazijos bendruomenę. Pasiekimai olimpiadose bei projektinėje veikloje, laimėjimai sporto  varžybose garsina gimnaziją šalyje.
Pagirių gimnazijoje „Vadovėlis Unikalūs mokinių gero elgesio receptai“
 
Daugiau
 
Vilniaus r. Pagirių gimnazijos projektas „Pamokų formato keitimas integruojant mokomuosius dalykus ir lavinant mokinių kalbinę raišką“
 
Daugiau
 
Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos projektas „Erdvė augti!"
 
Daugiau
 
Vilnius rajono Pagirių gimnazijos projektas
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.