#
#

Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos projektas „Erdvė augti!"

Mokykla: Vilniaus rajono Pagirių gimnazija

Kūrybos agentas:  Domas Burkauskas

Kuriantis praktikas:  Artūras Kilikevičius

Kuriantis praktikas:  Jurgita Jakubauskaitė

Kuriantis praktikas:  Jonas Danielevičius

Kuruojantis mokytojas:  Gražina Rudienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Ar kartu grupėje dirbantys mokiniai ir mokytojai, dalyvaudami integruotų pamokų organizavime, mokyklos interjero keitime ir fotografijos užsiėmimuose gali pagerinti tarpusavio santykius bei įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, padėsiančio siekti ir geresnių rezultatų mokantis ir mokant.

Tikslinė grupė:  70 antrokų - gimnazistų

Tikslai:  Mokykla įsivardino, kad pagrindinė mokyklos veiklos dalis – mokytojo lyderystė ir autoritetas tiek mokiniams, tiek jų tėvams bei kolegoms. Mokykla taip pat akcentavo, kad nori būti šiuolaikine ugdymo įstaiga, pasižymiančia aukšta mokymosi motyvacija, gerais bendruomenės narių pasiekimais bei visų lygių lyderyste. Neabejotina, kad lyderystė yra vienas svarbiausių mokyklos sėkmę lemiančių veiksnių. Būtent tai ir padėjo mums koncentruotis planavimo procese ties dviem pagrindinėm sritim: lyderystės mokytojų ir mokinių tarpe skatinimu ir įprastų programinių dalykų kūrybišku mokymu(si) grupėse.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Biologija, fizika, chemija, lietuvių kalba, lenkų kalba, anglų kalba, dailė, muzika, technolohijos, IT, dorinis ugdymas, istorija, matematika


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Interjero dizainas, fotografija, fizika


Nuorodos: 
 
 
      
 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.