#
#

Eksperimentų G+M

Programa:  Tyrinėjančios mokyklos 2011–2012 
Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinė mokykla 
Kūrybos agentas: Greta Klimavičiūtė-Minkštmienė
Kuriantis praktikas: Rita Karklytė, Raima Drąsutytė
Kuruojanti mokytoja: Inga Šarauskienė
Tikslinė grupė: 7 kl. 

Tyrinėjimo klausimas 

Kaip sudominti mokinius gamtamoksliais dalykais (biologija, fizika) bei geografija, ieškant sąsajų tarpšių dalykų, bei kaip pasitelkti vaikų aktyvumą ir judrumą jų smalsumo bei bendradarbiavimo įpročiams ugdyti?
Mokyklos iššūkis 

Mokykla siekė ieškoti būdų, kad prasidedantis paauglystės maištavimas 7 klasėje praeitų kuo švelniau, kad mokiniai patirtų mokymosi džiaugsmą. Mokykla orientavosi į biologiją, fiziką ir geografiją, siekė šiuos dalykus apjungti ir integruoti su mokinių mėgstamais dalykais (kūno kultūros, muzikos, dailės, lietuvių kalbos ir kt.). Taip pat daug dėmesio buvo skirta tarpusavio santykių (tarp pačių mokinių bei tarp mokinių ir mokytojų) gerinimui, vaikų susibendravimui, vienas kito supratimui.
Projekto veikla 

Projekto veiklos buvo suskirstytos į keturis etapus-elementus – žemė, vanduo, oras ir ugnis. Kiekvienam šiam elementui buvo paruoštos atskiros užduotys integruojančios geografiją, fiziką ir biologiją, siekiant atrasti bendrus sąlyčio taškus tarp šių mokslų. 

Tyrinėjant žemės elementą, mokiniai, mokytojai ir kūrėjos kartu gamino fosilijas bei analizavo griaučių sistemą. Vandens tematika buvo pasitelkta tyrinėjant kraujotaką.  Oro tema apjungė kelias kūribiško mokymosi sesijas, kurių metu buvo mokomasi apie akustiką, garso sklidimą, spalvų spektą. „Oro“ sesijų metu buvo kuriamas muzikinis klipas. Ugnies elementas įkvėpė mokinius sukurti grafiti.

Kiekvienas elementas turėjo savo galutinį „produktą“. Žemė – fosilijų „lobį“ mokyklos kiemelyje ir akmenų labirintą; vanduo – „Tėkmės“ instaliaciją ant mokyklos sienos; oras – muzikinį klipą; ugnis – bendrą mokinių atliktą paveikslą. Įpusėjus projektui buvo pradėta daugiau dėmesio skirti mokinių tarpusavio santykiams – žaidžiami socialiniai ir kūrybiniai žaidimai.

Kuriančios praktikės pastebėjo, jog buvo netikėta ir įdomu stebėti, kaip vaikai elgiasi keičiant ugdymo aplinkas (klasė, sporto salė, koridorius, laukas) - nuo susižavėjimo, visiško chaoso iki atsirandančio gebėjimo dirbti/kurti įvairiomis sąlygomis. Maloniai netikėtas buvo finalinis renginys, tai, jog vaikai jam pasiruošė (padarė plakatą, kitus reikalingus darbus) ir šiltas vaikų kūrybos sutikimas bendruomenėje.

Projekto poveikis
Mokiniai ir mokytojai labiausiai pažymėjo, jog svarbiausias projekto rezultatai, tai, jog mokiniai tapo draugiškesni vienas kito atžvilgiu, išmoko bendradarbiauti, dirbti grupėje, dalintis. 

Kitas, ne toks ryškiai pastebimas rezultatas (sutinka kai kurie mokytojai, praktikai ir tik iš dalies mokiniai), tai, jog mokiniai suprato, kad mokytis galima ne pažymiui, o dėl savęs, suprato, jog gamtos mokslai yra ne tik įdomūs savaime, bet yra tiesiogiai susiję su jais pačiais.

Vienas mokinys, kuris niekada pats neatlikdavo namų darbų, juos pirmą kartą, projekto metu, atliko pats – tai parodo, jog atsirado motyvacija ir susidomėjimas. 

Mokiniai tapo kur kas laisvesni tiek išsakydami savo nuomonę, tiek stebėdami ir aptardami tam tikrus reiškinius. Mokiniai tapo atviresni naujovėms ir eksperimentams. Laisviau reiškia savo mintis, laisviau ir plačiau ieško sąsajų. 

Mokytojai projektą vertina labai teigiamai. Jų nuomone jis buvo naudingas tiek mokiniams, tiek patiems mokytojams, kadangi buvo galimybė mokytis iš kitų, nauji patyrimai, naujos veiklos, metodai, kurie sukelia naujas idėjas pamokoms. 

Refleksija
Remiantis šios anketos duomenimis ir neformalių pokalbių, su mokiniais metu, gauta informacija, galima sakyti, jog patys mokiniai labai aiškiai įvardino, jog po projekto tapo kur kas draugiškesni vieni kitiems, vieningesni kaip klasė. Nemažai mokinių pažymėjo, jog projekto metu išmoko bendradarbiauti.

Daugiausiai dominavo atsakymai susiję su kūrybinėmis užduotimis: grojimas, lipdymas, paišymas, gražių dalykų kūrimas. Taip pat keletas mokinių įvardino tai, jog per pamokas galėjo pasijausti laisvai, nesukaustyti, nebijoti. Beveik kiekvienas mokinys projekto metu atrado kažką naujo sau, tai parodo, jog mokiniai per kūrybines užduotis geriau suprato ne tiek gamtamokslius dalykus, kiek pažino save ir savo bendraklasius.

Projekto metu išmokau...
„...su klase atlikti bendrą darbą.“
„... mažiau muštis, būti draugiška, dalintis.“ 
„...susidraugauti su klasiokais.“
„...kad visi lygūs.“

Projekto metu atradau...
„bendravimą, projektas padėjo mokytis”
„...save ir kitus.“
„...savo talentą muzikai.“
„...savo įgūdžius.“
 „...dalelę savęs ir tai privertė mane pasikeisti.“


 
 
 
      
 
 
 
      
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.